By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

Waarom kies ik voor een plastisch chirurg / lid van nvpc?

Terug
De opleiding tot plastisch chirurg is lang. Zoals voor elk medisch specialisme moet eerst de 6-jarige universitaire opleiding tot arts met goed gevolg zijn afgelegd. Na het artsexamen volgt de specialisatie: de plastisch chirurg in opleiding bekwaamt zich twee jaar in de algemene chirurgie, daarna vier jaar in de plastische chirurgie. Dit gebeurt alleen in erkende opleidingsklinieken. Na het met goed gevolg afleggen van een afsluitend mondeling examen mag hij/zij zich plastisch chirurg noemen. wordt aan de hand van accreditatiepunten bijgehouden. Door de commissie kwaliteit van de NVPC wordt elke plastisch chirurg elke vijf jaar gevisiteerd, waarbij onder andere naar de praktijkvoering en de nascholing wordt gekeken. Als deze visitatie niet gunstig uitvalt, is het uiteindelijk gevolg dat de plastisch chirurg zijn registratie verliest en het vak niet meer mag uitoefenen. U ziet dat de NVPC zich veel moeite getroost om de kwaliteit van uw behandeling te waarborgen.

Als u een plastisch chirurg raadpleegt dan is dat voor u een kwaliteitskeurmerk en dan weet u zeker dat u door een gekwalificeerde plastisch chirurg behandeld wordt.
Gedurende zijn werkzame leven zorgt de plastisch chirurg voor zijn nascholing door het volgen van congressen en workshops.
 

Alle leden van de NVPC hebben zich in de plastische chirurgie bekwaamd, bewaken hun kwaliteit middels nascholing en zijn als plastisch chirurg geregistreerd. ONZE LEDEN HEBBEN VOOR HUN WERK IN PRIVÉKLINIEKEN ZICH VERPLICHT OM ZICH AAN DE LEIDRAAD VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE IN PRIVEKLINIEKEN TE HOUDEN. IN DIT DOCUMENT STAAN DE EISEN DUIDELIJK BESCHREVEN. VOORBEELDEN ZIJN GEEN COSMETIEK BIJ MENSEN ONDER DE 18 JAAR EN COOL DOWN PERIODES OM IMPULSBESLISSINGEN TE VOORKOMEN.Via “Hoe vind ik een plastisch chirurg?” kunt u al onze leden vinden.Om het vak plastische chirurgie verder te ontwikkelen wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit resulteert regelmatig in een proefschrift, waarop een onderzoeker aan een universiteit promoveert. Deze proefschriften van gepromoveerde Nederlandse plastisch chirurgen hebben wij voor u verzameld in ons archief. U kunt de titel en een samenvatting van het onderzoek lezen en soms het gehele proefschrift.

 
Powered By: webCiters