Ga door naar hoofdcontent
RichtlijnenStandpunt vrouwen- en meisjesbesnijdenis

Standpunt vrouwen- en meisjesbesnijdenis

Initiatief
Laatst beoordeeld
NVPC
25 april 2008

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 26 november 2007 het rapport ‘Vrouwenbesnijdenis’ gepubliceerd.

De Inspectie vraagt de NVPC voor 1 mei 2008 een duidelijk standpunt in te nemen over vrouwenbesnijdenis, dat aansluit bij het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De Inspectie verzoekt de NVPC tevens veldnormen op te stellen over ingrepen aan de vrouwelijke genitalia met een duidelijke stellingname over de daarbij in acht te nemen grenzen.

In overleg tussen vertegenwoordigers van de NVPC, NVEPC en NVOG zijn drie documenten opgesteld die door de drie beroepsverenigingen zijn geaccordeerd

  1. standpunt meisjes- en vrouwenbesnijdenis
  2. standpunt esthetische genitale chirurgie bij vrouwen
  3. modelprotocol labiumreductie
STANDPUNT VROUWEN- EN MEISJESBESNIJDENIS
9standpunten_25_04_08