Ga door naar hoofdcontent
RichtlijnenCraniosynostose, voor professionals

Craniosynostose, voor professionals

Initiatief
Laatst beoordeeld
NVPC
17 februari 2020

Craniosynostose is een aangeboren schedelafwijking waarbij één of meerdere schedelnaden te vroeg sluiten. Craniosynostose komt in Nederland naar schatting 7,2 op de 10.000 levendgeborenen voor. Dit komt neer op een geboortecijfer van ongeveer 100 kinderen met craniosynostose per jaar. Vanwege de lage incidentie behoort deze aandoening tot de categorie van zeldzame aandoeningen.

Deze module is onderverdeeld in drie submodules waarin de volgende uitgangsvragen worden behandeld:

  1. Wat zijn de implicaties voor de zorg van de zwangerschap zodra craniosynostose prenataal is herkend?
  2. Wat is het beleid inzake herkenning, verwijzing en radiologische diagnostiek in eerste/tweede lijn bij kinderen met het vermoeden van craniosynostose?
  3. Wat is het beleid rond genetische diagnostiek bij een kind met (vermoeden van) craniosynostose?
Richtlijn Behandeling en zorg voor craniosynostose
101Richtlijn craniosynostose-clean 16 jan 2020

Voor deze richtlijn is een aparte patiëntensamenvatting opgesteld.

Daarnaast is er informatie te vinden op Thuisarts.nl:

https://www.thuisarts.nl/te-vroeg-gesloten-schedelnaden