By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out moreWat is de NVPC?

Terug


De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (Netherlands Society for Plastic Surgery), is sinds haar oprichting in 1950, de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. De vereniging telt 384 gewone leden (plastisch chirurgen) en 91 aspirant-leden (arts in opleiding tot specialist) - peildatum 1 januari 2023. 


De vereniging heeft twee doelen:1. het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie, waaronder begrepen handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie2. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:1.  het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;2.  het bevorderen van verbetering van de opleiding tot plastisch chirurg;3.  het samenwerken met aanverwante organisaties, zowel nationaal als internationaal;4.  het bevorderen van voorlichting op elk terrein van de plastische chirurgie;5.  alle andere wettige middelen welke tot het boven omschreven doel kunnen leiden 
U kunt meer lezen over het Ontstaan van de NVPC en over de geschiedenis van de plastische chirurgie.In 1990 heeft de NVPC ter ere van haar 40-jarig jubileum een tentoonstelling samengesteld om het publiek voor te lichten over het vak plastische chirurgie. Met ingang van het najaar van 1993 tot en met 2005 heeft de tentoonstelling het land doorgereisd, langs vele ziekenhuizen, zorginstellingen en congrescentra. Nu is deze “reizende tentoonstelling” ook via het Internet te bezoeken.Powered By: webCiters