By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Reglement voor de NVPC Reisbeurs

Terug

Reisbeurs

Het bestuur van de NVPC stimuleert jonge plastisch chirurgen om klinische verdieping te zoeken in het buitenland. De plastische chirurgie in Nederland zal hierdoor uiteindelijk verrijkt worden. Zolang de kas het toelaat, kunnen leden die van plan zijn een fellowship of stage in het buitenland te volgen op het gebied van de plastische chirurgie meedingen naar de NVPC reisbeurs. De beurs bestaat sinds 2011 en wordt jaarlijks uitgereikt. Selectie zal ook door het bestuur gebeuren.

Wanneer:
Jaarlijks

Deadline:
31 augustus 2022, uitreiking tijdens de NVPC-dagen op 4-5 november 2022.

Bedrag:
5000    euro

Voorwaarden en inhoud aanvraag:

 • U bent betalend lid of toehoorder van de NVPC.
 • Het buitenlandse bezoek / de stage / het fellowship (verder te noemen: de reis) duurt ten minste 3 maanden.
 • De reis betreft een klinische verdieping in de plastische chirurgie.
 • De reis moet nog plaatsvinden binnen een jaar na het uitreiken van de prijs of is nog niet afgerond zijn op het moment van uitreiken van de prijs. 
 • U bent van plan om na de reis terug te keren naar Nederland.
 • U kunt de prijs slechts een keer ontvangen.
 • De winnaar maakt na afloop van de reis een filmpje van 1 minuut voor presentatie tijdens de NVPC-dagen.
 • Externe financiële ondersteuning van de reis dient gemeld te worden.
 • CV
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Een overzicht van aanvragen en toezeggingen andere fondsen alsmede eventuele betaling door eigen of bezochte instelling
 • Schriftelijke toezegging van en correspondentie met ontvangende instelling
 • Korte omschrijving van werkbezoek met daarin vermeld: doelstelling, omschrijving wetenschappelijk onderzoek indien van toepassing, duur verblijf, naam van ontvangende instelling en specialist incl. adres en
 • e-mail.
 • Aanbeveling van Nederlandse promotor of collega.

 
Indiening:
bureau@nvpc.nl

Powered By: webCiters