By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out moreHoe word ik lid van NVPC?

Terug

 

Gewoon lidmaatschap

Download Form

De NVPC kent het gewone lidmaatschap voor plastisch chirurgen die in Nederland geregistreerd en werkzaam zijn. Uw aanmelding voor het lidmaatschap kunt u, voorzien van uw handtekening en een kopie van de volledige RGS-verklaring, toesturen aan de vereniging, bij voorkeur per e-mail.
Na goedkeuring van uw aanmelding wordt u voorgedragen voor benoeming door de Algemene Ledenvergadering van de NVPC. Na uw benoeming ontvangt u een bevestiging van uw benoeming, en krijgt u toegang tot het ledengedeelte van de website. U bent voor het jaar van u benoeming het volledige contributiebedrag verschuldigd. 

Via het lidmaatschap van de NVPC wordt u ook lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), waarvoor een opslag op de contributie in rekening wordt gebracht. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Voor informatie over de activiteiten van de FMS zie hier.

 

Aspirant-lidmaatschap

Download Form
De NVPC kent het aspirant-lidmaatschap voor plastisch chirurgen in opleiding. Uw aanmelding voor het aspirant-lidmaatschap kunt u, voorzien van uw handtekening en een kopie van het volledige RGS-opleidingsschema, toesturen aan de vereniging, bij voorkeur per e-mail. Daarbij dient u tevens te vermelden met ingang van welk jaar u lid wenst te worden; u kunt kiezen voor het lopende jaar of het volgende jaar. Als u kiest voor het lopende jaar wordt uw lidmaatschap zo snel mogelijk in orde gemaakt, ontvangt u alle berichten van de vereniging en toegang tot het ledengedeelte van de website. Als u kiest voor het volgende jaar dan gaat uw lidmaatschap in op 1 januari van dat jaar. U bent voor het jaar waar u voor kiest het volledige contributiebedrag verschuldigd. Indien u geen keuze doorgeeft, zal het lidmaatschap ingaan in het lopende jaar.
 

Buitengewoon lidmaatschap

Download Form
Voor toetreding tot de vereniging als buitengewoon lid komen in aanmerking plastisch chirurgen, als zodanig ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) of een erkend specialistenregister in het buitenland, zonder praktijkvoering plastische chirurgie in Nederland.

Hiervoor geldt dat uw aanvraag door twee gewone leden van de vereniging ondersteund moet worden. De voordragende leden dienen u persoonlijk te kennen en zo nodig op verzoek van het bestuur hun ondersteuning toe te lichten. Een van beide voordragers moet aanwezig zijn op de ledenvergadering waarin het verzoek tot toetreding als buitengewoon lid besproken wordt. U ontvangt vervolgens na de eerstkomende ledenvergadering van de NVPC schriftelijk bericht. Indien uw verzoek tot het buitengewoon lidmaatschap in de vergadering in het voorjaar wordt goedgekeurd, gaat uw lidmaatschap direct in en bent u over dat jaar het volledige contributiebedrag verschuldigd. Uw aanmelding voor het buitengewoon lidmaatschap kunt u, voorzien van uw eigen handtekening en de handtekeningen van twee gewone leden van de NVPC, toesturen aan de vereniging, bij voorkeur per e-mail.
 

Toehoorder

Download Form
Als toehoorder kunnen tot de vereniging toetreden:
  1. artsen die niet ingeschreven staan in het Nederlands specialistenregister en niet in aanmerking komen voor het aspirant lidmaatschap, na gebleken belangstelling voor de plastische chirurgie.
  2. artsen, paramedici of onderzoekers die betrokken zijn bij de plastisch chirurgische zorg met een aantoonbare nauwe samenwerking met een lid van de vereniging.

Voor de aanmelding als toehoorder geldt dat uw aanvraag door twee gewone leden van de vereniging ondersteund moet worden. De voordragende leden dienen u persoonlijk te kennen en zo nodig op verzoek van het bestuur hun ondersteuning toe te lichten. Een van beide voordragers moet aanwezig zijn op de ledenvergadering waarin het verzoek tot toetreding als toehoorder besproken wordt. U ontvangt vervolgens na de ledenvergadering van de NVPC schriftelijk bericht. Indien uw verzoek tot het toehoorderschap in de vergadering in het voorjaar wordt goedgekeurd, gaat uw toehoorderschap direct in en bent u over dat jaar het volledige contributiebedrag verschuldigd. Uw aanmelding voor het toehoorderschap kunt u, voorzien van uw eigen handtekening en de handtekeningen van twee gewone leden van de NVPC, toesturen aan de vereniging, bij voorkeur per e-mail. Na 5 jaar vervalt het toehoorderschap automatisch. Een verlenging is mogelijk door opnieuw een aanvraag in te dienen.


NVPC
Orteliuslaan 1
3528 BA UTRECHT
bureau@nvpc.nl

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet.

 

Powered By: webCiters