By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Onderooglidcorrectie

Terug

ALGEMEEN
Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Die wallen zijn het gevolg van het slapper worden van de huid en de spier rondom het oog en/of van vetophoping onder het oog. Soms ontstaat de zwelling door vochtophoping in het ooglid. Ooglidwallen kunnen gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men deze operatie blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plas-tiek komt van plastische chirurgie). Vaak wordt een on-derooglidcorrectie gecombineerd met een bovenooglidcorrec-tie.

WERKWIJZE
Correctie van de onderoogleden kan zowel onder plaatselijke als onder volledige verdoving plaatsvinden. Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek. U mag dan na een paar uur al weer naar huis. Als u volledige verdoving krijgt, wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen in de dagverpleging. Voor volledige verdoving moet u nuchter zijn. Bij de operatie wordt een snee gemaakt onder de oogharen van de onderoogleden, met een uitbreiding naar de buitenste ooghoek. Daarna worden het overtollige vet verwijderd of ver-plaatst en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant toe strakgetrokken en gehecht. De littekens trekken meestal fraai bij. Soms kan de ingreep ook via de binnenkant van het onderooglid plaatsvinden. Kraaienpootjes en wallen bij de jukbeenderen worden tijdens een onderooglidcorrectie niet verwijderd.


NA EEN CORRECTIE VAN DE OOGLEDEN
Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Er worden papieren plakkertjes op de oogleden aangebracht. Het verdient aan-beveling om thuis de oogleden vooral de eerste dag te koelen met natte kompressen of ijsbril. Het is ook verstandig deze dag rust te nemen. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig. Na vijf tot zeven dagen worden de hechtingen verwijderd.


RISICO'S EN COMPLICATIES
Een enkele keer komt er een meer dan normale bloedlekkage voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend lit-teken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten echter vanzelf. Bij een nabloe-ding van het vetweefsel kan er een verhoogde druk in de oogkas ontstaan waardoor de oogzenuw kan beschadigen. Deze complicatie gaat gepaard met hevige pijn en een daling van het gezichtsvermogen. Deze verschijnselen zijn zeer zeldzaam, maar als u deze verschijnselen krijgt, moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Een chirurgische in-greep is dan dringend nodig. In een aantal gevallen treedt bij een onderooglidcorrectie een ectropion op. Hierbij krult de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet meer tegen de oogbol aan zit. Het veroorzaakt irritatie en een tranenvloed. Om dit te verhelpen kan een nieuwe operatie nodig zijn. Ook dit komt zelden voor en meestal verdwijnen de verschijnselen vanzelf. Een nieuwe operatie is soms ook geïndiceerd als de oogleden niet helemaal symmetrisch zijn, de ooglidwal niet geheel weggenomen is, of een nieuwe wal is ontstaan als gevolg van verdere verslapping van de huid en de spier rondom het oog. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (holte met vocht) in het litteken ontstaan. Deze cyste wordt operatief verwijderd door de chirurg. Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.

VERGOEDING
De kosten van een onderooglidcorrectie worden niet vergoed door het ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzeker-ing. Dat komt omdat deze ingreep valt onder de cosmetische chirurgie en daar is geen vergoedingsregeling voor.

VERANTWOORDING TEKST
Het onderwerp correctie van de onderoogleden bestaat uit al-gemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze in-formatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Bij het schrijven van deze teksten is gebruikgemaakt van: - Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu Van Loghum, 1993; - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie; - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie. De informatie is geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Trefwoord : blepharoplastiek; oogleden; vergoedingen Controledatum : december 2001 Module : WGBO Goedkeuring : Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.     

Powered By: webCiters