By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Facelift

Terug
ALGEMEEN
Een facelift is een operatie waarbij de plooien en rimpels van de gezichtshuid worden strakgetrokken, meestal samen met de dieper gelegen weefsellagen. Als er onder de kin overmatig vetweefsel aanwezig is of als de hals dikke huidplooien heeft, kan het noodzakelijk zijn deze ook te 'liften'. Een facelift wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg. De in-greep heeft geen effect op rimpels op het voorhoofd, rond de mond of de oogleden. Als u deze rimpels weg wilt hebben, moet u bij de plastisch chirurg een aparte behandeling onder-gaan.

VOORBEREIDING
Kort voordat u wordt opgenomen voor een facelift, wordt uw al-gemene gezondheid onderzocht en een bloedonderzoek ver-richt. Wanneer u geneesmiddelen gebruikt moet u dat aan uw arts melden. Bepaalde medicijnen (zoals aspirine, APC en dergelijke) mag u een aantal weken voor de operatie niet meer slikken. Daarnaast moet u minstens zes weken van tevoren stoppen met roken. Roken vernauwt namelijk de bloedvaten waardoor wondstoornissen op kunnen treden.

WERKWIJZE
Voor een facelift krijgt u meestal volledige verdoving. U moet een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. De operatie zelf duurt een paar uur. De huid van de hals, de wangen en de weefsellaag onder de huid worden over een groot gebied losgemaakt en aangespannen in de richting van het oor. Eventueel overtollig vetweefsel in het halsgebied kan worden weggehaald via een huidsnede onder de kin. Aan het eind van de operatie kunnen in de wond één of meerdere drains (dunne slangetjes) worden achtergelaten om wondvocht en bloed uit de wond naar buiten te voeren. Na een dag worden deze drains verwijderd.

MOGELIJKHEDEN EN VERWACHTINGEN
Het doel van een facelift is de huid weer glad en strak te krij-gen, maar de rimpels in uw gezicht die ontstaan zijn als gevolg van de wijze waarop u bijvoorbeeld lacht of praat, zullen door een facelift niet verdwijnen. Deze rimpels maken deel uit van uw gelaatsexpressie en blijven altijd aanwezig. Ook moet u er rekening mee houden dat het natuurlijk verouderingsproces van uw huid niet door een facelift gestopt wordt. Na de ope-ratie zal, net als ervoor, de elasticiteit van de huid geleidelijk verloren gaan. Het effect van een facelift is meestal vijf tot tien jaar zichtbaar. Daarna is eventueel een volgende facelift nodig.

NA EEN FACELIFT
Na afloop van een facelift wordt uw gezicht met een drukkend verband omzwachteld. Dit verband moet enkele dagen blijven zitten. Eventuele drains verwijdert de arts de dag na de oper-atie. Na de operatie zijn uw gezicht en uw hals gezwollen en verkleurd. Dit duurt gemiddeld twee weken maar over het al-gemeen hebt u weinig last van pijn.

Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen ver-wijderd. De littekens zijn bij nauwkeurige inspectie weliswaar altijd zichtbaar, maar vallen in de praktijk meestal nauwelijks op. Ze lopen in de behaarde hoofdhuid en van daaruit naar beneden langs uw oor. Dan maken ze een bochtje om de oor-lel heen, om via de achterkant van het oor weer onder het haar te verdwijnen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de oper-atie, kan er ook een extra littekentje onder uw kin voorkomen. Het uiteindelijke resultaat van een facelift is pas zichtbaar na enkele weken.

RISICO'S EN COMPLICATIES
Een facelift heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie op-treden, maar gelukkig komt dit bijna nooit voor. Soms komen na een facelift wat plekjes met vochtophoping of wat stug-gere plekjes voor op het gezicht. Deze gaan vanzelf weer weg, maar u kunt ze ook laten behandelen door een schoon-heidsspecialist of een huidtherapeut. Een heel enkele keer raakt er tijdens een facelift een takje van de aangezichtszenuw beschadigd. Het gedeelte van uw gezicht waarin dit zenuw-takje uitmondt, kunt u dan niet meer bewegen. Meestal her-stelt dit zich echter weer geheel of gedeeltelijk. Bij mensen met een donkere huid zijn de littekens van een facelift soms zicht-baar. Hiervoor is blijvend camouflage nodig.

VERGOEDING
Een facelift is een cosmetische operatie en wordt niet vergoed door het ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzeker-ing. U moet de operatie dus zelf betalen. Een precieze opgave van de kosten krijgt u nadat de plastisch chirurg u heeft beoordeeld.

VERANTWOORDING TEKST
Het onderwerp facelift bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene infor-matie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. De teksten zijn gebaseerd op: - Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu Van Loghum, 1993; - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, handchirurgie, reconstructieve en es-thetische chirurgie; - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Chirurgie. De informatie is geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie. Trefwoord : facelift; gezicht; vergoedingen Controledatum : december 2001 Module : WGBO Goedkeuring : Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.
Powered By: webCiters