By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC blij met extra opleidingsplaatsen

Terug
19 mei 2010     

NVPC blij met extra opleidingsplaatsen:

‘Vraag naar plastische chirurgie zal explosief stijgen’

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is tevreden met de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen van zeven naar zeventien met ingang van 2011. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiertoe besloten op advies van het Capaciteitsorgaan. “Dit is een belangrijke stap om de opgelopen achterstand in te halen”, stelt dr. Irene Mathijssen, voorzitter van de NVPC. “De wachtlijsten voor specialistische plastische zorg zijn nu al enorm, terwijl de vraag naar plastische chirurgie explosief zag stijgen.” Om deze vraag op te vangen, zijn blijvend extra opleidingsplaatsen noodzakelijk.
 

Vorig jaar heeft de NVPC alarm geslagen en aangedrongen op een verhoogde instroom van nieuwe plastisch chirurgen. Het ministerie van VWS had eerder op advies van het Capaciteitsorgaan besloten het aantal opleidingsplaatsen in 2009 en 2010 te verminderen tot zeven per jaar. Besloten is nu met ingang van 2011 het aantal opleidingsplaatsen voor plastische chirurgie te verhogen van zeven naar zeventien. De NVPC ziet dit als een belangrijke erkenning voor het vak van de plastisch chirurgen in Nederland.

Door de uitbreiding kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd en het heersende tekort aan plastisch chirurgen in de toekomst teruggedrongen. Anno 2010 zijn er in Nederland per 100.000 inwoners nog geen twee plastisch chirurgen beschikbaar. In een behoorlijk aantal ziekenhuizen is geen plastisch chirurg voorhanden, waardoor bijvoorbeeld patiënten met ernstig handletsel regelmatig niet op tijd gespecialiseerde hulp krijgen. Academische ziekenhuizen zien zich steeds meer genoodzaakt plastisch chirurgen uit het buitenland te halen.

 Wachtlijst

Volgens Mathijssen, zelf als plastisch chirurg verbonden aan het Erasmus MC, is de wachtlijst voor aangeboren handafwijkingen bij kinderen zo’n anderhalf tot twee jaar. “En bij borstreconstructies met eigen weefsel na kanker, is de wachtlijst opgelopen tot meer dan een jaar.”

Vanaf 2011 wordt met de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen een belangrijke start gemaakt om dit terug te dringen. Voor de NVPC is het van belang dat de uitbreiding structureel is. Mathijssen verwacht op basis van de praktijk, dat de vraag naar plastische chirurgie de komende jaren sterk zal toenemen. “Met name de vraag naar reconstructies na kanker. Denk bijvoorbeeld aan borstreconstructies. Ook bij ingrepen als gevolg van huidkanker zien we een explosieve groei, die met het huidige aantal specialisten niet kan worden opgevangen.”

 Utrecht, 19 mei 2010

De NVPC is sinds haar oprichting in 1950 de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. Het specialisme wordt onderverdeeld in Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie. De NVPC heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van het specialisme en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. Anno 2010 heeft de vereniging 220 plastisch chirurgen en 50 plastisch chirurgen in opleiding als lid.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Bel voor vragen Arjan Hoek (via Reputatiegroep): 06 - 1434 6324,
of
met het secretariaat van de NVPC: 030 - 2823 900 

Powered By: webCiters