By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC in het nieuws: borstreconstructie na borstkanker niet altijd vergoed

Terug
03 augustus 2023     

Sinds 1 januari 2023 geldt voor primaire en secundaire borstreconstructies dat deze zonder aanvraag bij de zorgverzekeraar mogen worden uitgevoerd. Dit scheelt plastisch chirurgen ruim 5000 onnodige administratieve handelingen en neemt elke vorm van onterechte onzekerheid bij patiënten weg.

Gisteren is er vanuit de NOS aandacht geweest voor het feit dat voor tertiaire borstreconstructies een uitzonderingspositie bestaat. Deze operaties zijn nodig als er complicaties zijn opgetreden of als er aanvullende correcties nodig zijn na de initiële reconstructie. Het aantal gevallen van tertiaire borstreconstructies is relatief laag, naar schatting enkele honderden per jaar. Het probleem dat naar voren wordt gebracht door de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) is dat het huidige systeem voor het beoordelen en goedkeuren van deze operaties niet goed werkt. De regels zijn niet alleen streng, maar ze worden ook streng beoordeeld, wat leidt tot een aanzienlijk aantal afwijzingen. Naar verluid wordt ongeveer 30% van de aanvragen voor tertiaire borstreconstructies afgewezen. Dit terwijl er voor andere vormen van reconstructie na kanker géén aanvraag en beoordeling bij de zorgverzekeraar nodig is. De NVPC vindt dat hier sprake is van ongelijkheid.

Het gebrek aan duidelijke en voorspelbare uitkomsten in het goedkeuringsproces leidt tot grote teleurstellingen bij de patiënten die hopen op een verbetering van hun borstreconstructie. De onzekerheid en het gevoel van afwijzing kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn van de patiënten. Het is belangrijk dat deze kwestie serieus wordt genomen en dat er stappen worden ondernomen zodat patiënten die dit medisch nodig hebben een betere toegang hebben tot tertiaire borstreconstructies.

Eerdere verzoeken van de NVPC om voor alle borstkankerreconstructies geen machtigingen meer te hoeven aan te vragen is door de VAV-commissie van de verzekeraars resoluut afgewezen waardoor de uitzonderingspositie voor borstkanker blijft bestaan. Wij vinden dat onderscheid met reconstructies na andere vormen van kanker niet uit te leggen.

Lipofilling vormt daarin een uitzondering, hier is momenteel ook voor andere soorten kanker of letsels na trauma een machtiging nodig.

Link naar NOS artikel 
Link naar NOS 8 uur journaal

Powered By: webCiters