By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC alert na nieuwe melding van Amerikaanse FDA over borstimplantaten

Terug
14 september 2022     

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is extra alert na een waarschuwing van de FDA voor een mogelijk verband tussen borstimplantaten en bepaalde vormen van kanker. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) die onder andere de kwaliteit van medicijnen controleert, plaatste recent een bericht op haar website, dat zij enkele meldingen heeft gekregen van vrouwen met borstimplantaten, die gediagnostiseerd zijn met een plaveiselcelcarcinoom (kanker vanuit epitheel of dekweefsel) of verschillende typen lymfomen (lymfeklierkanker).

Er zijn bij de Amerikaanse onderzoekers tien gevallen van plaveiselcelcarcinoom en twaalf gevallen van lymfeklierkanker bekend bij vrouwen met borstimplantaten. Het ging om verschillende types implantaten. Daardoor is moeilijk aan te geven wat het risico precies is. De NVPC vindt het op dit moment nog te vroeg om te spreken van een oorzakelijk verband tussen borstprothesen en de door de FDA gemelde gevallen van plaveiselcarcinoom en lymfomen. Wel is de vereniging blij dat de FDA de meldingen naar buiten heeft gebracht. "Het is goed en belangrijk dat de FDA eventuele bijwerkingen en onverwachte bevindingen bij vrouwen met borstimplantaten streng in de gaten houdt en openbaar maakt”, stelt plastisch chirurg Bert van Drunen, voorzitter van de NVPC. “Uiteraard juichen we alle onderzoek op dit gebied toe. Ook in Nederland zijn we hier zeer scherp op en we zullen dit meenemen in onze voorlichting, hoewel het gelukkig om zeer zeldzame gevallen gaat en de relatie nog niet is aangetoond.”

Laagdrempelig onderzoek
In 2018 kwam uit een Nederlands onderzoek door onder andere plastisch chirurgen aan het licht dat vrouwen met borstimplantaten een verhoogd risico hebben op BIA-ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Sindsdien wordt in Nederland bij vrouwen met borstimplantaten en klachten laagdrempelig onderzoek gedaan naar BIA-ALCL. Daardoor zouden ook andere vormen van kanker, zoals plaveiselcelcarcinoom of andere lymfomen moeten worden gevonden. In Nederland wordt dit bijgehouden in het pathologieregister PALGA. Sinds 1990 zijn 3 gevallen met een lymfoom bij vrouwen met een borstimplantaat bekend en zeer waarschijnlijk geen enkel geval met een plaveiselcelcarcinoom. De NVPC volgt de ontwikkelingen op de voet en op dit moment worden de gegevens PALGA geüpdatet, waarbij ook specifiek gekeken zal worden naar het voorkomen van plaveiselcelcarcinoom.

 

Belang van goede voorlichting
De NVPC zet zich al jaren actief in om de patiëntvoorlichting over de veiligheid van borstprothesen verder te verbeteren. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de chirurgische bijsluiter over siliconen borstimplantaten. De chirurgische bijsluiter zal binnenkort worden aangepast naar aanleiding van de recente bevindingen van de FDA.
De NVPC adviseert vrouwen die overwegen borstimplantaten te nemen, om zich goed te laten voorlichten door een plastisch chirurg over de voor- en nadelen. Zij krijgen in deze gesprekken informatie over mogelijke risico’s op complicaties, maar ook over eventuele alternatieven, zoals lipofilling (het gebruik van lichaamseigen vet). Voor sommige vrouwen is het borstimplantaat echter een betere optie, omdat er bijvoorbeeld te weinig lichaamsvet is om liposuctie en daarmee lipofilling uit te voeren. Op de website van de NVPC is meer informatie te vinden in de vorm van video’s en veelgestelde vragen.

 

Afspraak bij klachten
De NVPC past de patiënteninformatie aan als er in de toekomst een duidelijke relatie tussen borstprothesen en plaveiselcelcarcinoom of andere lymfomen wordt gevonden. Vrouwen met borstimplantaten die zich desondanks zorgen maken of klachten denken te hebben gerelateerd aan borstimplantaten, kunnen altijd een afspraak maken bij hun plastisch chirurg voor een gesprek of nader onderzoek. 

Powered By: webCiters