By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


VEILIGHEIDSWAARSCHUWING MENTORĀ® Smooth Round Saline DV Implants

Terug
22 oktober 2021     

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een veiligheidswaarschuwing gepubliceerd over MENTOR® Smooth Round Saline DV Implants. Het betreft 320 zoutwatergevulde borstimplantaten van specifieke productiebatches die in diverse landen zijn verspreid, waaronder 126 in Nederland. 

 

Kans op lekkage

Door een productiefout bestaat het risico dat het implantaat mogelijk voortijdig leegloopt en vrouwen daarom een vervangingsingreep moeten ondergaan. Dit risico bestaat natuurlijk sowieso al bij dit type implantaat. Hoe ver het risico nu verhoogd is, kan de fabrikant niet aangeven. Niet alle implantaten uit de teruggeroepen batches zijn aangedaan en het is ook niet te controleren wélke exemplaren zijn aangedaan. 

 

Omvang

In totaal zijn er vijf gevallen bekend waarbij de implantaten tijdens of na de operatie gingen lekken. Onderzocht wordt of lekkages ook in Nederland zijn gemeld. 

 

Gevolgen

Er zijn geen gezondheidsrisico’s verbonden aan lekkage van fysiologisch zout uit een implantaat. Het is daarom niet nodig om deze implantaten te vervangen zonder dat er sprake is van lekkage, vanwege de risico’s die zo’n operatie met zich meebrengt. Heroperatie is alleen nodig bij vervorming van het implantaat als gevolg van lekkage. De NVPC heeft haar leden verzocht om de vrouwen met MENTOR® Smooth Round Saline DV Implants te informeren over dit risico en om de implantaten van deze productiebadges niet meer te gebruiken.

Powered By: webCiters