By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastische chirurgie ten tijde van lockdown

Terug
16 december 2020     

Plastische chirurgie ten tijde van lockdown

Alle BIG-geregistreerde artsen, dus ook plastisch chirurgen, zijn van de lockdown uitgezonderde zorgverleners en mogen hun werkzaamheden voortzetten.  Uiteraard dient de zorg met alle mogelijke voorzorgsmaatregelen geboden te worden, zoals verwoord in onze leidraad van april 2020
 
Wel vragen wij u dringend zorgvuldig om te gaan met deze vrijstelling en geen publiciteit te geven aan eventuele voorzetting van bepaalde cosmetische ingrepen, om imagoschade te beperken.
 
Bestuur NVPC
Powered By: webCiters