By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Meld bijwerkingen van implantaten plastische chirurgie bij MEBI

Terug
10 december 2020     

Meld bijwerkingen van implantaten plastische chirurgie bij MEBI


Plastisch chirurgen kunnen bij het RIVM- Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) melding doen van mogelijke bijwerkingen van implantaten. Als er veel of bijzondere bijwerkingen van bepaalde implantaten zijn, kan MEBI daarvoor waarschuwen en kunnen artsen of de overheid maatregelen nemen. Ook kunnen signalen leiden tot onderzoeksvragen die mogelijk binnen databases zoals het DBIR kunnen worden onderzocht.


MEBI is opgericht in opdracht van het ministerie van VWS. Het is een onafhankelijk orgaan dat is ondergebracht bij het RIVM, en zeer nauw samenwerkt met Lareb, het Nederlandse Bijwerkingencentrum voor geneesmiddelen. MEBI biedt een platform voor zowel zorgverleners als patiënten, waar zij symptomen of gezondheidsklachten die mogelijk veroorzaakt zijn door een implantaat kunnen melden. Zo kan MEBI in een vroeg stadium, eventueel samen met wetenschappelijke verenigingen, mogelijke problemen met bepaalde types of batches implantaten signaleren. Sinds de oprichting van MEBI in 2017, zijn via de website www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl ruim 900 meldingen binnengekomen.


Alle soorten bijwerkingen van alle implantaten, inclusief soft tissue fillers, kunnen bij het MEBI gemeld worden. Het MEBI krijgt veel meldingen over siliconen borstimplantaten, vooral van patiënten. Onlangs is hiervan een overzicht gepubliceerd. Het MEBI is zich ervan bewust dat de NVPC-leden via DBIR al veel registreren. Toch willen wij u vragen om af en toe ook een melding over borstimplantaten bij het MEBI te doen. Meldingen van zorgverleners, naast die van patiënten, geven ons een belangrijk extra perspectief. Wilt u een melding doen of meer informatie? Ga dan naar de website www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl

Powered By: webCiters