By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Onderzoek: eenvoudige ingreep geeft diabetespatiƫnten mobiliteit terug

Terug
13 november 2020     

Onderzoek: eenvoudige ingreep geeft diabetespatiënten mobiliteit terug

Plastische chirurgie draait door het losmaken van een beknelde zenuw in de enkel 
het gevoelsverlies in de voet terug

Utrecht, 13 november 2020 - Gevoelsverlies in de voet is een veelvoorkomend probleem bij diabetespatiënten. Willem Rinkel, plastisch chirurg in opleiding bij het UMC Utrecht, onderzocht de gevolgen van een beknelde zenuw in de enkel, wat vaak voorkomt bij patiënten met diabetes. De beknelling veroorzaakt pijnklachten en gevoelsverlies in de voet. Dit zorgt voor een groter risico op instabiliteit, vallen en (chronische) wonden aan de voet. Het onderzoek van Rinkel toont aan dat pijn- en gevoelsklachten aan de voet in 50% van de gevallen afnemen door een eenvoudige operatie waarbij de beknelde zenuw wordt losgemaakt. Rinkel: “De behandeling leidt tot vermindering van pijn, waardoor de mobiliteit van de patiënt na de operatie vergroot. De ingreep heeft een remmend effect op de zenuwschade en een positieve impact op de kwaliteit van leven van diabetespatiënten.”

Diabetes is een van de meest voorkomende ziekten in Nederland. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Naar verwachting zal dit aantal in 2040 zijn gestegen naar 1,4 miljoen. Negentig procent van hen heeft diabetes type 2. Ongeveer de helft van de patiënten krijgt te maken met bijkomende chronische complicaties zoals hart- en vaatziekten, klachten aan de ogen en neuropathie, oftewel zenuwschade. Neuropathie kent geen genezing. Gevoelsverlies in één of beide voeten komt voor bij ongeveer 30% van de patiënten met diabetes. Rinkel laat zien dat het dit gevoelsverlies kansen op instabiliteit en vallen vergroot. In 1 op de 10 gevallen heeft dit ernstige gevolgen. Denk hierbij aan breuken en hoofd- of hersenletsel. Rinkels studie van vijf jaar onderzocht de effecten van de operatie aan de beknelde zenuw en laat zien dat 50% van de patiënten spreekt van vermindering van pijn na de ingreep. Dit kan betekenen dat de operatie het neuropathische proces remt of zelfs terugdraait. Vijf jaar na de operatie betekent dit voor veel patiënten dat zij hiermee hun mobiliteit en zorgeloosheid terug hebben gekregen. Rinkel: “Patiënten kunnen weer lopen met minder pijn en onzekerheid. De ingreep geeft patiënten de mogelijk om er (weer) een actievere levensstijl op na te houden.”

Eenvoudige meetmethode
Rinkel, die promoveerde onder Prof. dr. Coert, afdelingshoofd Plastische Chirurgie in het UMC Utrecht, laat zien dat eenvoudige meetinstrumenten, zoals een stemvork, geschikt zijn om de mate van gevoelsverlies inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt het mogelijk om de bijkomende risico’s beter te voorspellen en patiënten beter te monitoren om hen op gepaste manier te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is blij met de uitkomsten van dit onderzoek. “Voor een ziekte die geen genezing kent en wel gepaard gaat met verhoogde kans op (chronische) complicaties, biedt dit patiënten perspectief.”, aldus Marc Mureau, voorzitter van de NVPC.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Yasmin Schoof, via y.schoof@reputatiegroep.nl of +31 6 37202120 

Powered By: webCiters