By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC: geen verhoging minimumleeftijd cosmetische chirurgie

Terug
22 september 2020     

 

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) ziet geen enkele reden om de leeftijdsgrens voor cosmetische chirurgie en cosmetische behandelingen te verhogen. De huidige leeftijdsgrens is een aantal jaren geleden door het ministerie van VWS vastgesteld op 18 jaar. Het CDA pleitte recent in een initiatiefnota voor het verhogen van de minimumleeftijd voor cosmetische ingrepen van 18 naar 21 jaar. De NVPC neemt hier afstand van en vreest dat jongeren massaal naar het buitenland zullen gaan voor een dergelijke ingreep, waar deze leeftijdsgrens niet geldt en waarbij het toedienen van botox niet wettelijk is toegewezen aan artsen.

De NVPC stelt in een reactie op de initiatiefnota van het CDA, dat jongeren vanaf 18 jaar meerderjarig en volwassen zijn volgens de wet. Tegelijkertijd helpen onder andere het zogeheten Kwaliteitskader Cosmetische Zorg en de eigen Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen, patiënten om een weloverwogen beslissing te nemen. Dit heeft onder andere betrekking op de kwaliteit, het resultaat van de ingreep en de nazorg, maar ook het hanteren van bedenktijd tussen een gesprek met een plastisch chirurg en de feitelijke cosmetische ingreep. Afhankelijk van de complexiteit en het risico van de ingreep varieert dit van tenminste een week (bijvoorbeeld bij een borstvergroting) tot een dag (bijvoorbeeld bij een ooglidcorrectie).
Ook besteden plastisch chirurgen veel aandacht aan voorlichting. Zo heeft de NVPC een checklist opgesteld met vijf gouden regels voor patiënten die een cosmetische ingreep overwegen.

 

Medisch noodzakelijk
Daarnaast wijst de NVPC op het feit dat er ook zogeheten medisch noodzakelijke cosmetische ingrepen zijn, vaak voortkomend uit psychisch lijden, bijvoorbeeld bij een jongere met grote flaporen of een jonge vrouw zonder borstgroei. “Uitgangspunt is dat plastisch chirurgen hun patiënten en cliënten – of deze nu jong of oud zijn – hier goed in begeleiden”, stelt Ali Pirayesh, plastisch chirurg en bestuurslid van de NVPC. “Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de persoonlijke uitgangssituatie van de cliënt en daar is leeftijd een onderdeel van. We kijken goed naar de gezondheidstoestand van de cliënt, zowel lichamelijk en geestelijk. Onrealistische wensen of bij vermoeden van ernstig psychisch lijden gaan we niet over tot behandeling.”
In alle ons omringende landen geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Pirayesh: “Als we hieraan gaan tornen, dan gaan jongvolwassenen met een cosmetische wens naar het buitenland of naar behandelaars die niet bevoegd en bekwaam zijn. We zien nu al met grote regelmaat de negatieve gevolgen van uit de hand gelopen medisch toerisme. Dit voorstel lost dus helemaal niets op, maar zal eerder voor meer narigheid zorgen.”

Powered By: webCiters