By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Hervatten NON-COVID-ZORG

Terug
22 april 2020     

Hervatten NON-COVID-ZORG

 

Het OMT is van mening "dat het risico voor de volksgezondheid beheersbaar is in het geval van *beroepsgroepen die normaliter gebruik maken van beschermingsmiddelen ".
 

Met inachtneming van de kaders die worden aangegeven in de Leidraad in het kader van maatregelen Coronavirus preventie in de (esthetische) plastische chirurgie (ZBC en Polikliniek), kunnen plastisch chirurgen die zich met name of deels bezighouden met cosmetische behandelingen en operaties, hun werkzaamheden vanaf 28 april a.s. op aangepaste schaal en op veilige wijze hervatten binnen de aangegeven beperkingen.

 

Powered By: webCiters