By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Nieuwe digitale implantaatkaartjes bieden vrouwen meer inzicht in borstimplantaat

Terug
09 december 2019     

Nieuwe digitale implantaatkaartjes bieden vrouwen meer inzicht in borstimplantaat 

Utrecht, 9 december 2019 – Met een nieuwe digitale versie van een implantaatkaart kunnen vrouwen razendsnel en gemakkelijk de status van hun borstimplantaat checken op www.implantaatcheck.nl. Patiënten krijgen na een borstimplantaatoperatie van hun plastisch chirurg een implantaatkaart van de fabrikant mee, waarop verschillende belangrijke gegevens staan, zoals de unieke identificatiecode. De kaartjes bevatten echter afkortingen en geven niet altijd duidelijk aan welke gegevens een vrouw moet gebruiken om haar implantaat te vinden. Daarom heeft de DBIR (Dutch Breast Implant Registry)-commissie digitale voorbeelden laten maken van de verschillende kaarten. Hierop staat aangegeven welke gegevens een vrouw nodig heeft om haar implantaat online te vinden, zegt arts-onderzoeker en medisch coördinator bij de DBIR en DICA, Babette Becherer: “Vrouwen met borstimplantaten maken zich zorgen als er negatieve berichten verschijnen over borstimplantaten. Hiermee hopen we het voor vrouwen makkelijker te maken om snel informatie te vinden over de registratie en status van hun implantaat. Dit kan veel onrust wegnemen.” 


De digitale kaart bevat naast de unieke identificatiecode, ook de gegevens van de fabrikant en de naam van de patiënt en de plastisch chirurg. Dat deze gegevens over het borstimplantaat nu toegankelijker zijn, geeft vrouwen onder andere meer regie zegt plastisch chirurg en voorzitter van de DBIR-commissie, Hinne Rakhorst: “Vrouwen kunnen zo controleren of hun arts het implantaat in DBIR geregistreerd heeft en of hun implantaat betrokken is bij een terugroepactie.” De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie), DBIR (onderdeel van DICA: Dutch Institute for Clinical Auditing), MRDM (Medical Research Data Management) en verschillende leveranciers hebben samen de online voorbeeldkaarten (zie bijlage) ontwikkeld die per merk online staan. Vooralsnog zijn er zes leveranciers van borstimplantaten die hun implantaatkaart hebben laten digitaliseren. Dit zijn Monobloc van Arion Laboratoires (leverancier Contourion), Eurosilicone en Nagor (beide leverancier EmdaPlast), Mentor (leverancier BlooMEDical), Motiva (leverancier Motiva Benelux) en Polytech (leverancier Aleamed).

Vrouwen met borstimplantaten kunnen nagaan of hun implantaat geregistreerd staat via de website www.implantaatcheck.nl. Deze website is gekoppeld aan het borstimplantatenregistratiesysteem DBIR dat tussen 2016 en 2018 bijna 30.000 patiënten en 62.000 implantaten registreerde. Deze check geldt voor implantaten die na de oprichting van de DBIR (april 2015) geplaatst of verwijderd zijn. Doordat het even duurt om de data te verwerken is het mogelijk dat er tussen de ingreep en de registratie enige tijd zit en implantaten niet meteen geregistreerd staan.

Wereldwijd de eerste
In 2015 is op initiatief van de NVPC de DBIR opgericht om borstimplantaten te registreren en gestructureerd toezicht te houden op de veiligheid en kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstimplantaten. Nederland is wereldwijd een van de eerste landen die op landelijk niveau het gebruik van borstimplantaten registreert. Voorzitter van de NVPC, dr. Marc Mureau is tevreden over de digitale kaarten: “Deze implantaatkaarten scheppen veel duidelijkheid en werken geruststellend voor vrouwen met borstimplantaten.“ Daarnaast is Mureau enthousiast over de stappen die gezet worden in registratie: “Met DBIR krijgen we constant feedback over in Nederland gebruikte implantaten. We weten nu dat een klein percentage na 2 jaar opnieuw is geopereerd vanwege problemen zoals kapselvorming, pijnklachten of ontevredenheid met het formaat. Dit soort inzichten helpen ons verder om uiteindelijk betere zorg te leveren.” DBIR is een opt-out register. Dit houdt in dat vrouwen die een borstimplantaat krijgen automatisch instemmen met de registratie daarvan, tenzij zij hiertegen bezwaar maken.


Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rein Croll, via r.croll@reputatiegroep.nl of +31 6 14818706

Powered By: webCiters