By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastisch chirurgen lanceren eerste nationale kennisagenda

Terug
01 november 2019     

Plastisch chirurgen lanceren eerste nationale kennisagenda

De tien belangrijkste zorgvragen voor plastisch chirurgen de komende vijf jaar, 2019-2024

Leeuwarden, 1 november 2019 – Morgenpubliceert de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) de eerste nationale kennisagenda. Hiermee agenderen de plastisch chirurgen de tien mees urgente zorgvragen uit het vakgebied waar de komende vijf jaar onderzoek naar moet worden gedaan. De NVPC hoopt met de kennisagenda samenwerking in wetenschappelijk onderzoek van plastisch chirurgen te stimuleren, en op deze wijze gerichte subsidies aan te kunnen vragen voor onderzoeken die de patiënt de meeste ‘winst’ bieden. De kennisagenda is opgesteld in samenwerking met een twintigtal belanghebbenden zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland. De NVPC reikt morgen ook de eerste NVPC Kennisagenda uit aan Henk Smid, directeur van ZonMw, de organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert door middel van financiering. Hinne Rakhorst, plastisch chirurg en betrokken bij het opstellen van de eerste landelijke Kennisagenda, is tevreden over het resultaat: “De Kennisagenda bevat de belangrijkste medische vragen waar plastisch chirurgen en hun patiënten in de praktijk tegenaan lopen. Dit is een eerste stap om samen te focussen om die medische vraagstukken op te lossen.”

De NVPC heeft de Kennisagenda het afgelopen jaar ontwikkeld in samenwerking met betrokken zorgpartijen. Een eerste inventarisatie naar de prioriteiten voor de komende vijf jaar resulteerde in een longlist van 454 vraagstukken, onderverdeeld in verschillende deelgebieden van het specialisme (handchirurgie, reconstructieve chirurgie, esthetische chirurgie, kinderplastische chirurgie en algemene plastische chirurgie). Vervolgens is de input geanalyseerd en beoordeeld op een aantal criteria zoals de invloed op de ontwikkeling van het vakgebied en maatschappij en uitvoerbaarheid, om zo uiteindelijk tot een top tien te komen. Voorbeelden zijn: ‘Welke chirurgische ingreep bij huidtumoren is het meest effectief?’, ‘Op welke leeftijd en met welke techniek is een hazenlip het best te herstellen?’ of ‘Wat zijn de langetermijneffecten van siliconen borstimplantaten?’ De gehele lijst is te zien in de bijlage.

Financiële ondersteuning

De realisatie van de Kennisagenda is in grote mate afhankelijk van financiering van de onderzoeken. Na jarenlange bezuinigingen in de zorg en op de onderzoeksbudgetten van de academische ziekenhuizen is de huidige geldstroom onvoldoende om onderzoekslijnen in stand te houden. De eerste stap is daarom om de kennisagenda aan te bieden bij ZonMw. Zij verstrekken subsidies aan initiatieven die innovatie in de zorg stimuleren en tegelijkertijd de standaardzorg verbeteren en betaalbaarder maken. Eveline Bijlard, plastisch chirurg in opleiding en tevens betrokken bij de creatie van de kennisagenda, hoopt dat het de financiële ondersteuning krijgt waarom wordt gevraagd: “Er is behoefte aan verbetering van zorg en onderzoek, maar door kleinere budgetten is er geen ruimte meer om dit belangrijke onderzoek uit te voeren. Met de kennisagenda hopen we een duidelijker focus te hebben aangebracht op wat prioriteit moet krijgen zodat we samen kunnen inzetten op onderzoek wat de patiënt het meest oplevert. Wij hopen dat de overheid en andere organisaties dit ook zien en daarom de onderzoeken ondersteunen. Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we samen de zorg verbeteren” aldus Bijlard.

Zie de bijlage voor de top 10 zorgvragen uit de Kennisagenda Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie


Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rein Croll, via r.croll@reputatiegroep.nl of +31 6 14818706Bijlage: top 10 zorgvragen uit de Kennisagenda Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

  1. Wat is het beste moment en de beste manier voor het sluiten van een aangeboren hazenlip en een gehemeltespleet?
  2. Wat zijn de langetermijneffecten van siliconen borstimplantaten op de gezondheid van vrouwen?
  3. Welke operatietechniek is het meest efficiënt in de behandeling van huidtumoren?
  4. Als er bestraling nodig is na een borstkanker wat is het beste moment om een zo goed mogelijke borstreconstructie te behouden?
  5. Wat is de beste operatieve behandeling voor lymfoedeem en bij welke patiënten?
  6. Wat is het effect van lipofilling (verplaatsing van lichaamseigen vet verkregen met behulp van liposuctie) op de kwaliteit van bestraald weefsel?
  7. Wat is het beste behandeltraject bij duimbasisartrose?
  8. Wat is de beste behandeling bij aanhoudende klachten nadat een operatie voor carpaal tunnel syndroom heeft plaatsgevonden?
  9. Wat is de effectiviteit van operatief herstel bij slijtage van het TFCC, de meniscus van de pols?
  10. Wat is de beste behandeling voor patiënten met bandletsel in de pols (specifiek SL-dissociatie)?

SKIPR over NVPC kennisagenda

ZonMw over NVPC kennisagenda

Powered By: webCiters