By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Promotieonderzoek: Innovaties in patiƫntgericht borstkankeronderzoek leiden tot efficiƫntere evaluatie van nieuwe borstkankerbehandelingen

Terug
20 december 2018     

Promotieonderzoek: Innovaties in patiëntgericht borstkankeronderzoek leiden tot efficiëntere evaluatie van nieuwe borstkankerbehandelingen 

Nieuwe onderzoeksopzet zorgt voor hogere betrokkenheid patiënt    

Utrecht, 20 december 2018 – Een nieuwe onderzoeksopzet van gerandomiseerde onderzoeken bij patiënten draagt sterk bij aan het verminderen van uitval, waardoor meer onderzoeken naar alternatieve behandelmethodes succesvol kunnen worden afgerond. De nieuwe onderzoeksmethode is met succes toegepast bij borstkankeronderzoek in het UMC Utrecht. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van plastisch chirurg in opleiding Dr. Danny Young-Afat. Tijdens zijn promotie aan het UMC Utrecht testte hij een nieuwe randomiseringsopzet met als doel de uitval van patiënten tijdens lopende onderzoeken te verminderen en zo de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten. Young-Afat verwacht dat deze nieuwe opzet bijdraagt aan de verbetering van onderzoek naar effectieve borstkankerbehandeling: “De resultaten van het inzetten van de nieuwe onderzoeksmethode zijn veelbelovend. Het is een stap in de goede richting om effectievere behandelingen sneller bij patiënten te krijgen.”
 
Young-Afat heeft in zijn onderzoek innovatieve methoden onderzocht en toegepast om patiëntgericht borstkankeronderzoek te verbeteren. Eén van de uitdagingen bij borstkankeronderzoek is de opzet van huidige gerandomiseerde onderzoeken. Bij aanvang van dergelijke onderzoeken krijgt een patiënt, die in aanmerking komt, uitleg over de nieuwe, experimentele behandeling die onderzocht wordt en over de standaardbehandeling. Na loting komt de patiënt vervolgens terecht in de experimentele of controlegroep. Veel patiënten die meedoen aan een onderzoek, doen dit omdat ze geïnteresseerd zijn in een experimentele behandeling. ‘Uitgeloot’ worden en dus de standaard in plaats van de experimentele behandeling ondergaan is voor veel patiënten een teleurstelling. Ook al bestaat de kans dat de experimentele behandeling ineffectief is. Op dit moment wordt 40% van de lotingstudies niet afgemaakt, ook omdat er niet genoeg patiënten willen deelnemen of omdat ze eerder uit het onderzoek stappen. Zelfs als de controle patiënten wel deel blijven nemen aan het onderzoek, kan hun teleurstelling de resultaten beïnvloeden waardoor het onduidelijk blijft welke behandeling het meest effectief is.
 
Vernieuwende onderzoeksopzet
De nieuwe onderzoeksopzet (cohort multiple randomized controlled trial of cmRCT) die Young-Afat heeft getoetst, is de afgelopen jaren via de innovatiepoli van de afdeling radiotherapie toegepast in het UMC Utrecht. Patiënten krijgen eerst een afspraak met een onderzoeker op de innovatiepoli waar de onderzoeksopzet rustig uitgelegd wordt. Daar wordt toestemming gevraagd om gegevens gedurende langere tijd voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken, inclusief het ontvangen van vragenlijsten over hun kwaliteit van leven. Hier wordt ook het concept van loting besproken, en toestemming gevraagd om in de toekomst mee te loten naar experimentele behandelingen. Patiënten ondergaan in opzet de standaardbehandeling. Als blijkt dat ze ook in aanmerking komen voor een innovatieve behandeling, wordt er geloot en worden patiënten die loten voor de experimentele behandeling uitgenodigd om deze te ondergaan. De patiënt kiest daarna zelf of ze deze experimentele behandeling daadwerkelijk willen ondergaan. Patiënten die niet geselecteerd zijn, ondergaan de standaardbehandeling die ze altijd al zouden ondergaan, en worden niet opnieuw benaderd. Op deze manier worden vertekende resultaten door teleurstelling voorkomen. Young-Afat geeft aan dat de medische ethiek nauw betrokken is geweest bij de juiste uitleg naar patiënten toe: “We leggen alles goed op de innovatiepoli uit. Op deze wijze weten patiënten wat deelname aan deze opzet inhoudt en doen alleen mensen mee die dat zien zitten”. Een eerste evaluatie onder 579 deelnemende patiënten toont aan dat 2% negatieve gevoelens over deze opzet heeft. 
 
Voorloper
De borstkankerpatiënten die betrokken zijn bij het promotieonderzoek worden nu al 5 jaar gevolgd. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat tussen 2013 en 2016 bijna 90% van alle benaderde patiënten toestemming heeft gegeven om mee te doen aan de nieuwe onderzoeksopzet, en gemiddeld 85% daarvan toestemming geeft voor loting. Inmiddels doen er al 2500 patiënten met borstkanker mee aan de opzet. Hoofdonderzoeker en promotor Professor Lenny Verkooijen is erg tevreden met de uitkomst en hoopt dat de resultaten leiden tot betere zorg: “Gerandomiseerd onderzoek is de beste manier om aan te tonen dat theoretische voordelen van een nieuwe behandeling ook in de praktijk voordelen opleveren voor de patiënt. Met deze nieuwe onderzoeksopzet kunnen we behandelingen op een eenvoudigere en patiënt-gerichtere manier gerandomiseerd evalueren.” Het UMC Utrecht is wereldwijd voorloper op dit gebied. Inmiddels is de nieuwe opzet ook goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada. 
 
 
Het volledige onderzoek is bijgesloten
 
Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Rein Croll, via r.croll@reputatiegroep.nl of +31 6 14818706
Powered By: webCiters