By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastisch chirurgen pleiten voor integratie contourherstellende chirurgie als onderdeel van behandeling morbide obesitas

Terug
16 november 2018     

Plastisch chirurgen pleiten voor integratie contourherstellende chirurgie als onderdeel van behandeling morbide obesitas

Nieuwe onderzoeken ondersteunen noodzaak aanvullende ingreep

Utrecht, 16 november 2018 – Met een integrale aanpak bij de behandeling van morbide obesitas (gevaarlijk overgewicht) blijven patiënten niet alleen beter op gewicht, maar kunnen ze ook fysiek en psychisch beter functioneren. De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) wil daarom samen met alle betrokken partijen snel afspraken maken over een aanpak, waarbij ook de behandeling om overtollige huid te verwijderen na extreem gewichtsverlies (contourherstellende ingreep) een belangrijk onderdeel is. Jaarlijks ondergaan zo’n 12.000 patiënten een maagverkleining of -omleiding (bariatrische ingreep) voor gewichtsverlies bij morbide obesitas. Veel patiënten kampen na deze operatie met uitdagingen zoals gewichtsbehoud en overtollige huid. Dit kan leiden tot een verminderd zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen. Slechts een klein deel van de patiënten krijgt een vervolgbehandeling waarbij overtollige huid wordt verwijderd, terwijl 74% [1,2] deze aanvullende corrigerende ingreep wenst. Verbazingwekkend en een gemiste kans, vindt plastisch chirurg dr. Maarten Hoogbergen van het Catharina Obesitascentrum in Eindhoven. “Op papier komt minimaal 30% van de patiënten in aanmerking voor deze vervolgoperatie. Dat komt neer op ongeveer 4.000 patiënten. De regels en voorwaarden voor vergoeding zijn echter vaak onduidelijk en patiënten zijn niet goed geïnformeerd.” Recente wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat voormalige obesitaspatiënten zonder contourherstellende operatie vaker terugvallen en weer toenemen in gewicht. Vaak zijn ze zelfs minder gelukkig dan toen ze nog overgewicht hadden. Hoogbergen: “Deze onderzoeken bewijzen dat patiënten een volledige en duurzame behandeling verdienen.”

De oproep van de NVPC hangt samen met de groeiende urgentie van gezondheidsproblemen door overgewicht. Bijna de helft van de Nederlanders ouder dan 20 jaar kampt met overgewicht. In 2040 is dit naar verwachting 62 procent. De initiatieven ter preventie van overgewicht voorkomen helaas nog niet dat ons land op dit moment tussen de 1,5 en 2 miljoen volwassenen met obesitas kent. Volgens het CBS lijden zelfs ruim 100.000 van deze volwassenen aan morbide obesitas [3]. In de medische wereld gaat men ervan uit dat het totaalaantal Nederlanders met morbide obesitas tussen de 300.000 en 350.000 ligt.

Gewichtsbehoud en kwaliteit van leven
Het effect van contourherstellende chirurgie is groter dan alleen het uiterlijke resultaat en de afname van de fysieke ongemakken, zo blijkt uit twee recente wetenschappelijke onderzoeken. De onderzoeken tonen aan dat patiënten beter op gewicht blijven en een hogere kwaliteit van leven hebben als zij na een bariatrische ingreep ook een contourherstellende operatie ondergaan, zoals een lower body lift. Uit de resultaten van het onderzoek [4] naar gewichtsbehoud blijkt dat patiënten aantoonbaar beter op gewicht blijven na een lower body lift dan patiënten die de ingreep, na een afwijzing van de zorgverzekeraar, niet hebben ondergaan. Er is gemeten dat 84% van de patiënten in de groep met ingreep niet meer dan 10% aankomt van hun eerder verloren overgewicht. Bij de patiëntgroep zonder ingreep is dit slechts bij 29% het geval. Oftewel 71% van de afgewezen patiënten komt weer meer dan 10% van hun eerder verloren overgewicht aan. Ter illustratie: een patiënt uit het onderzoek die na een maagverkleining 45 kilo is afgevallen en nu een gezond gewicht (BMI van 25) heeft van 72 kilo, zou door een afwijzing voor een lower body lift uiteindelijk na 3 jaar 13 kilo meer wegen dan wanneer hij deze operatie wel zou hebben gehad. Patiënten met een contourherstellende ingreep blijven dus beter op gewicht.
Bij het andere onderzoek [5] geven patiënten aan dat niet alleen de bariatrische ingreep, maar juist de combinatie met een contourherstellende ingreep een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven.
De eerste tussentijdse resultaten van het gebruik van de BODY-Q vragenlijst, een standaard meetinstrument voor het meten van het effect van contourherstellende chirurgie, laten zien dat patiënten na een contourherstellende ingreep hoger scoren op zowel fysiek en seksueel functioneren als op zelfbeeld en psychisch welbevinden. “De eerste resultaten van dit onderzoek laten eens te meer zien dat naast de fysieke ook de psychische aspecten aanleiding geven voor het uitvoeren van contourherstellende ingrepen. Samen met het positieve effect op gewichtsbehoud toont dit aan dat contourherstellende operaties onmiskenbaar onderdeel zijn van de behandeling van (morbide) obesitas”, aldus plastisch chirurg en hoofdonderzoeker dr. Hoogbergen.

Vergoeding en preventie
Ondanks de door de NVPC geformuleerde indicatie [6] is er onduidelijkheid over de criteria die zorgverzekeraars hanteren bij het goedkeuren van een aanvraag voor een contourherstellende operatie. De vergoeding wordt regelmatig niet toegekend. De negatieve invloed die het huidoverschot heeft op de gezondheid en kwaliteit van het leven van de patiënt wordt daarbij onderschat. Patiënten kunnen door de overtollige huid niet goed functioneren en worden beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Daarnaast kan de negatieve invloed van fysieke en psychosociale klachten het afvallen en het behouden van het gewicht belemmeren of mogelijk bijdragen aan een toename van gewicht.

Dag van de Plastische Chirurgie
Vandaag (vrijdag 16 november) openen verschillende ziekenhuizen en klinieken hun deuren voor de landelijke Dag van de Plastische Chirurgie. Het thema dit jaar is contourherstellende chirurgie (postbariatrie) bij huidoverschot na enorm gewichtsverlies. Deelnemende ziekenhuizen en klinieken bieden tijdens de dag van de Plastische Chirurgie een gevarieerd en interessant programma aan. Deze programma’s bestaan uit activiteiten zoals mini-speeddates, waarin bezoekers op laagdrempelige wijze een vraag kunnen stellen aan de plastisch chirurg, workshops, rondleidingen en lezingen. Meer informatie over o.a. de deelnemende ziekenhuizen/klinieken is te vinden op www.nvpc.nl. 

 

1] Kitzinger, et al. The prevalence of body contouring surgery after gastric bypass surgery. Obes Surg. 2012; 
2] Staalesen, et al. Experience of excess skin and desire for body contouring surgery in post-bariatric patients. Obes Surg. 2013; 
3] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/27/100-duizend-volwassenen-hebben-morbide-obesitas
4] L. van den Berg, D. Versteegden, D. Geerards, S.W. Nienhuijs, A.L. Pusic, M.M. Hoogbergen, R. van der Hulst. Body contouring surgery; the key to a better weight maintenance? 
5] Claire de Vries et al. Patient reported outcomes measure in bariatric surgery
6] https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/contourherstellend_post-bariatrisch_chirurgie/indicaties


Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rein Croll, via r.croll@reputatiegroep.nl of +31 6 14818706
Ede Steen, via e.steen@reputatiegroep.nl of +31 641542099

Powered By: webCiters