By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Reclamecode voor cosmetische behandelingen geldt nu voor alle artsen

Terug
19 oktober 2018     

Reclamecode voor cosmetische behandelingen geldt nu voor alle artsen
 

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is blij dat er nu een landelijke code is, die reclame voor cosmetische behandelingen aan banden legt. Het gaat om een code die voor alle artsen geldt en niet alleen voor plastisch chirurgen. De NVPC heeft al sinds 2011 een eigen Leidraad Particuliere Klinieken met strenge reclamegelden, die gelden voor plastisch chirurgen met betrekking tot cosmetische behandelingen. Dr. Marc Mureau, voorzitter van de NVPC: “Het is belangrijk dat patiënten goed worden geïnformeerd en niet door reclames worden misleid. We zijn blij dat er nu regels zijn die voor alle artsen gelden.”


De Code Medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door artsen (CCBA) is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. In de code staat onder meer dat reclame geen tijdsdruk mag opleggen en niet mag aanzetten tot meer behandelingen dan noodzakelijk. Ook garanties over de werking of het resultaat zijn niet toegestaan: eventuele claims moeten worden onderbouwd met voldoende en toetsbaar bewijs.


Álle artsen dienen zich aan deze reclamecode te houden, die verder eisen stelt op het gebied van rationeel gebruik, leeftijd, mogelijke misleiding, afbeeldingen, herleidbaarheid, onderbouwing van claims en testimonials.

Ook stelt de reclamecode dat elke reclame-uiting vergezeld moet worden van beeldmerk en slogan: Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. De Stichting Reclame Code ziet toe op handhaving. Wie het niet met een bepaalde reclame eens is, kan voortaan een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Arjan Hoek, via a.hoek@reputatiegroep.nl of +31 6 1434 6324

Powered By: webCiters