By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


‘Lekker in je vel’ thema van Dag van de Plastische Chirurgie op 16 november

Terug
08 oktober 2018     

Corrigerende ingreep voor overtollige huid na extreem gewichtsverlies meestal niet vergoed

Utrecht, 8 oktober 2018 – Steeds meer Nederlanders die flink zijn afgevallen, worstelen met overtollige huid. Op vrijdag 16 november staat de Dag van de Plastische Chirurgie daarom volledig in het teken van een specifieke plastisch chirurgische behandeling: postbariatrie. Bij deze chirurgische ingreep wordt overtollige huid verwijderd na extreem gewichtsverlies. Volgens recente cijfers van het CBS lijden ruim honderdduizend Nederlanders aan morbide obesitas. Jaarlijks ondergaan rond de 12.000 patiënten een operatie voor morbide obesitas, maar een aanvullende corrigerende ingreep om het huidoverschot tegen te gaan, blijft vaak achterwege. Vanwege strenge voorwaarden krijgt slechts 15 tot 20 procent van de patiënten deze behandeling vergoed. Marc Mureau, voorzitter van de NVPC: “Met deze dag willen we aandacht vragen voor de moeilijke situatie van mensen met overtollige huid na gewichtsverlies. Zij hebben vaak last van fysieke maar ook mentale en psychosociale ongemakken. Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten wat een plastisch chirurg voor ze kan betekenen als het gaat om hun lichaam en hun kwaliteit van leven.” De Dag van de Plastische Chirurgie wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) in samenwerking met ziekenhuizen en obesitasklinieken.

Op vrijdag 16 november staan plastisch chirurgen in diverse ziekenhuizen en klinieken klaar om patiënten te informeren over alle ‘ins’ en ‘outs’ van de postbariatrische chirurgie. De Dag van de Plastische Chirurgie is een terugkerend initiatief van de NVPC om bezoekers een kijkje achter de schermen te geven bij hun dagelijks werk en patiënten bij te praten over de laatste ontwikkelingen en behandelingen binnen het vakgebied.

Thema ‘Lekker in je vel’
De NVPC heeft dit jaar gekozen voor een specifieke plastisch chirurgische behandeling, vanwege het groeiende obesitasprobleem in Nederland. Ongeveer 14 procent van de bevolking boven de 20 jaar kampt met obesitas, wat ruim 2,5 keer meer is dan begin jaren tachtig. Van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft één op de honderd mensen morbide obesitas - de zwaarste vorm van overgewicht. Een gevolg hiervan is dat er inmiddels jaarlijks rond de 12.000 patiënten een operatie voor morbide obesitas ondergaan. De frequentie van deze ingrepen zoals maagverkleiningen is in 10 jaar tijd verdrievoudigd en velen ondervinden na de ingreep blijvend last van de achtergebleven, overtollige huid. Hierdoor neemt de vraag naar postbariatrische chirurgie toe. Na succesvol gewichtsverlies wenst 80 procent van de patiënten een aanvullende corrigerende ingreep. Echter, vanwege ingrijpende voorwaarden wordt de ingreep vaak niet vergoed, waardoor slechts 15 tot 20 procent van de patiënten deze behandeling krijgt. Patiënten met overtollige huid hebben vaak last van fysieke ongemakken zoals uitslag maar ook psychosociale en seksuele problemen.

Volgens NVPC-voorzitter Marc Mureau kunnen deze problemen ernstige gevolgen hebben. Hij pleit daarom voor verandering: “Uit wetenschappelijke studies blijkt dat deze mentale problemen het afvallen kunnen belemmeren of zelfs bijdragen aan opnieuw een toename van gewicht, waardoor mensen weer in hun oude patroon vervallen. Daarnaast blijkt uit diezelfde studies dat de kwaliteit van leven na postbariatrische correcties duidelijk toeneemt. Deze uitkomsten onderstrepen het nut en de noodzaak van deze ingrepen en zijn reden om ruimhartiger te vergoeden.”

Interactief programma

Deelnemende ziekenhuizen en klinieken bieden tijdens de dag van de Plastische Chirurgie een gevarieerd en interessant programma aan, dat ze zelf per locatie samenstellen. Deze programma’s bestaan uit activiteiten zoals live-operaties, mini-‘speeddates’, waarin bezoekers op laagdrempelige wijze een vraag kunnen stellen aan de plastisch chirurg, workshops (bijv. hoe kleed je je af met overtollig huid?), rondleidingen en lezingen. Er wordt zo aandacht gevraagd voor de situatie omtrent de vergoedingen en daarnaast kunnen mensen kennis maken met alle facetten van de postbariatrische chirurgie.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om langs te komen op een van de locaties. Meer informatie over o.a. de deelnemende ziekenhuizen/klinieken is te vinden op: https://www.nvpc.nl/Dag_van_de_Plastische_Chirurgie/

Powered By: webCiters