By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Lipofilling voor verschillende behandelingen vergoed

Terug
30 juni 2017     

Lipofilling voor verschillende behandelingen vergoed

Erkenning voor innovatieve reconstructiemethode plastische chirurgie 

 

Utrecht, 30 juni 2017 – Lipofilling, een reconstructiemethode met lichaamseigen vet, wordt vanaf heden onder voorwaarden vergoed vanuit het basispakket voor verschillende (plastisch chirurgische) behandelingen. Het gaat onder andere om vormafwijkingen in het hoofd-/halsgebied en fibrose (verlittekening) als gevolg van een trauma, brandwonden, chirurgische ingrepen of radiotherapie. Dat heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) recent vastgesteld. Eind 2016 werd lipofilling al onder voorwaarden vergoed voor vrouwen met gedeeltelijke vormafwijkingen aan de borst, na een borstsparende operatie of gedeeltelijke amputatie wegens borstkanker. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) maakt zich al jaren hard voor de vergoeding van lipofilling en is blij met de uitbreiding. ZIN erkent nu dat de behandeling effectief is en maakt vergoeding mogelijk voor bepaalde indicaties. René van der Hulst, plastisch chirurg: “Dit is een doorbraak voor patiënten in Nederland. Zij werden ernstig gedupeerd doordat deze kostenefficiënte en patiëntveilige techniek niet kon worden toegepast. We richten ons nu op de toepassing van lipofilling bij een volledige borstamputatie. We hebben inmiddels een onderzoek opgezet naar de effectiviteit van de behandeling van patiënten waarbij de gehele borst is verwijderd wegens borstkanker. De verzameling van die gegevens duurt nog enkele jaren, waardoor vergoeding van die indicatie helaas nog op zich laat wachten.”

 

Lipofilling is een techniek binnen de plastische chirurgie, waarbij eigen vet met liposuctie uit het lichaam wordt gehaald en op een andere plaats wordt ingespoten voor onder andere reconstructie of vormherstel van aangeboren afwijkingen, littekens of borstreconstructie na borstkanker. Omdat alleen lichaamseigen vet wordt gebruikt wekt lipofilling geen afweerreacties op. Volgens een advies van ZIN (toen nog College voor Zorgverzekeringen) uit 2009 zouden er te weinig wetenschappelijke onderbouwingen zijn om behandeling van patiënten met lipofilling toe te staan of uit te voeren. Op aandringen van de NVPC en door het aandragen van een grote hoeveelheid aan wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van lipofilling heeft ZIN haar standpunt herzien. Wereldwijd is het toepassen van deze techniek al lange tijd algemeen geaccepteerd.

 

Lipofilling veilig en effectief

De NVPC benadrukt de goede werking, de veiligheid voor de patiënt en de brede toepasbaarheid van lipofilling. Bijvoorbeeld bij borstkanker zorgen de borstsparende operatie of borstamputatie en de bestraling voor verandering van de vorm van de borst. Door het inspuiten van eigen vetweefsel zorgt lipofilling voor een goede reconstructie van de vorm van de borst na een borstsparende operatie wegens borstkanker. Het grote voordeel is dat bij deze ingreep lichaamseigen weefsel wordt gebruikt. Het verplaatste vetweefsel groeit mee met de rest van het lichaam en geeft een levenslang resultaat. Daarnaast is het een weinig belastende operatie met snel herstel. In sommige gevallen wordt hiermee een grotere operatie of een borstamputatie voorkomen.

 

Lipofilling kan tevens worden ingezet bij aangeboren afwijkingen zoals onderontwikkeling van een helft van het gezicht, en bij correctie van ernstige littekens na een ongeval of operatie. Lipofilling is volgens de NVPC van grote waarde voor de patiënt. De techniek is bovendien, doordat weinig bijwerkingen optreden en daardoor vervolgoperaties onnodig zijn, kosteneffectief. Kortere opnames, minder belastende operaties en sneller herstel zorgen voor minder werkverzuim van de patiënten.

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

- NVPC, via bureau@nvpc.nl of 030 767 04 84 

- Justine Krenning, namens de NVPC, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 06 14 81 87 06 

Powered By: webCiters