By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Hoge maatschappelijke kosten hand- en polsletsels door grote aantallen letsels en hoge verzuimkosten

Terug
22 november 2016     

Promotieonderzoek geeft inzicht in kosten en oorzaken van letsels bovenste extremiteit

Hoge maatschappelijke kosten hand- en polsletsels door grote aantallen letsels en hoge verzuimkosten

Utrecht, 22 november 2016 – Hand- en polsletsels vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de letsels die gezien worden op de spoedeisende hulp (SEH), en leiden daardoor tot hoge maatschappelijke kosten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van radioloog in opleiding Dennis de Putter. Hij deed onderzoek naar de trends in hand- en polsfracturen en de maatschappelijke impact van letsels van de bovenste extremiteit. Hand- en polsletsels in Nederland kosten jaarlijks tot 540 miljoen euro, en zijn daarmee de meest kostbare letselgroep. Dat komt niet alleen doordat er bij deze letsels hoge medische kosten zijn, maar ook doordat er sprake is van hoge verzuimkosten: een meerderheid van de Nederlanders is voor zijn werk afhankelijk van zijn handen. De Putter, die onder andere gebruikmaakte van gegevens uit het Letsel Informatiesysteem (LIS) van VeiligheidNL, promoveerde vorige week aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdelingen plastische chirurgie en maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC. 

 

De promovendus kwantificeerde voor zijn onderzoek de impact van hand- en polsletsels in termen van medische kosten, verzuimkosten en kwaliteit van leven, en vergeleek de resultaten daarvan met andere letselgroepen in een populatie-brede studie. De data voor het onderzoek werden verkregen uit het eerder genoemde LIS, de Landelijke Medische Registratie (LMR) en een vragenlijst onder patiënten die werd afgenomen tussen 2003 en 2007. Uit het promotieonderzoek blijkt dat er met name bij hand- en vingerfracturen sprake is van hoge maatschappelijke kosten. De Putter: “Aan de ene kant is er sprake van grote aantallen letsels, hetgeen resulteert in hoge behandelkosten. Daarnaast is er bij dit soort letsels een langdurige herstelperiode, hetgeen resulteert in hoge verzuimkosten, met name in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar: de traditionele beroepsbevolking.”

 

Onderzoek naar verschillende leeftijdsgroepen

In het proefschrift worden voor verschillende leeftijdsgroepen de trends op het gebied van hand- en polsletsels beschreven. De Putter concludeert dat er bij kinderen sprake is van een sterke stijging in het aantal polsfracturen in de periode 1997-2009, met name in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Dat komt onder meer door ongelukken thuis, maar ook door sporten, zoals veldvoetbal en gymles op school. Bij jonge voetballers in de leeftijd van 5 tot 18 jaar is het aantal fracturen van de bovenste extremiteit toegenomen. Er lijkt een associatie te zijn met de sterke toename van het aantal kunstgrasvoetbalvelden in dezelfde periode. In de andere leeftijdsgroepen valt op dat patiënten van 50 jaar en ouder met polsfracturen tegenwoordig veel vaker in het ziekenhuis worden opgenomen voor een operatie dan een aantal jaar geleden. 

 

Top-5 van oorzaken

Voor zijn proefschrift heeft De Putter tevens onderzocht wat de belangrijkste oorzaken voor de hand- en polsletsels in de beroepsbevolking (20-64 jaar) zijn. Omdat de maatschappelijke kosten van deze groep zo hoog zijn, kan er door meer kennis over de oorzaken extra aandacht worden besteed aan gerichte preventie van hand- en polsletsels. Uit dit gedeelte van het onderzoek blijkt dat ongevallen thuis (vallen, snijwonden of klussen in huis, samen tot 40%) en fietsongevallen (9%) de grootste invloed hebben op de totale kosten (de medische kosten en verzuimkosten samen) van hand- en polsletsels. De top-5 wordt gecompleteerd door ongevallen tijdens werk in de industrie (4%) en constructie (4%). Volgens De Putter is het belangrijk voor zowel de patiënt als de maatschappij dat deze informatie nu beschikbaar is: “Juist omdat letsels van de bovenste extremiteit een substantieel effect hebben op de kwaliteit van leven van patiënten, en bovendien zorgen voor hoge maatschappelijke kosten, is het van belang dat we meer doen aan de preventie van deze letsels. Ik hoop dat deze onderzoeksresultaten daaraan kunnen bijdragen.”

 

Het volledige proefschrift van Dennis de Putter kunt u hier lezen.

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Enzo Grijseels, via e.grijseels@reputatiegroep.nl of 06 80 15 93 47.

Powered By: webCiters