By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Persverklaring NVPC n.a.v. uitzending Undercover in Nederland

Terug
31 oktober 2016     
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft kennis genomen van de uitzending d.d. 30 oktober 2016 van Undercover in Nederland van SBS6 over kortingen bij cash betalingen van behandelingen. 
 
De NVPC is een wetenschappelijke vereniging met gedragscodes en algemene kwaliteitsnormen en gedragsregels. Het spreekt voor zich dat artsen zich integer dienen te gedragen en zich aan de wet te dienen te houden. Mocht blijken dat de betrokken plastisch chirurg zich schuldig zou hebben gemaakt aan overtreding van de in Nederland geldende belastingregels, dan zal de NVPC zich beraden op maatregelen. Of er in genoemde casus sprake is van belastingfraude dient nader te worden onderzocht door de juiste instanties, zoals de Belastingdienst.
Powered By: webCiters