By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastisch chirurgen luiden de noodklok over complicaties bij cosmetische behandelingen door (snijdende) basisartsen

Terug
03 juli 2016     

Plastisch chirurgen luiden de noodklok over complicaties bij cosmetische behandelingen door (snijdende) basisartsen

Onderzoek NVPC:  80 procent plastisch chirurgen ziet maandelijks missers basisartsen
Ondeskundig handelen leidt vaak tot ernstige complicaties en leed bij patiënten
NVPC pleit voor strengere en eenduidige spelregels

Utrecht, 3 juli 2016 – Plastisch chirurgen luiden de noodklok over de grote gevolgen van esthetische operaties door cosmetisch basisartsen. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) blijkt dat ruim 80 procent van de plastisch chirurgen maandelijks wordt geconfronteerd met patiënten met ernstige complicaties als gevolg van ondeskundig handelen of fouten door cosmetisch basisartsen. Dit leidt tot ernstig gedupeerde patiënten, die naast de maatschappelijke schade (langdurige uitval) en psychische gevolgen (schaamte), vaak dure en complexe hersteloperaties nodig hebben om te herstellen en er weer ‘normaal’ uit te zien. De NVPC heeft de afgelopen maand een meldpunt ingesteld om de missers bij cosmetische behandelingen te registeren. De NVPC pleit, in het belang van veilige en goede patiëntenzorg, bij minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor strengere en eenduidige spelregels rond deze behandelingen. Ali Pirayesh, plastisch chirurg en bestuurslid van de NVPC: “Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede zorg. Cosmetische operaties die ondeskundig en onder onveilige situaties worden uitgevoerd vormen een risico voor de patiëntveiligheid en ondermijnen daarnaast het vertrouwen van het publiek in artsen."

De NVPC maakt zich al jaren sterk voor betere kwaliteit en veiligheid van patiënten bij cosmetische behandelingen, onder andere via strenge kwaliteitseisen (statuten, leidraad en visitaties) voor esthetische ingrepen. Maar ondanks die inspanningen is er nog onvoldoende sprake van regulering als het gaat om de kwaliteit van esthetische chirurgie. Pirayesh: “Niet iedereen met een witte jas is bevoegd en bekwaam. De strenge eisen gelden alleen voor plastisch chirurgen. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat iemand die een bepaalde ingreep of behandeling aanbiedt en uitvoert hiervoor ook opgeleid en gekwalificeerd is en dat het gehele proces op een verantwoorde en veilige manier wordt uitgevoerd. Een verkorte cursus esthetische chirurgie kan onmogelijk de behandelaar dezelfde expertise en opleiding ten aanzien van kwaliteit en veiligheid geven als een chirurgisch specialistische opleiding. Uit ons onderzoek blijkt helaas opnieuw dat onze zorgen over de huidige kwaliteit van de esthetische zorg terecht zijn. ”

Relatief vaak complicaties bij fillers, ooglidcorrecties en liposucties
Uit het door de NVPC onder haar leden uitgevoerde onderzoek  blijkt dat ruim 80% van de plastisch chirurgen bijna maandelijks te maken krijgt met patiënten die als gevolg van een ingreep door cosmetische basisartsen kampen met complicaties of een mislukte operatie. De behandelingen die door onvoldoende expertise en bekwaamheid bij de behandelend arts het vaakst tot complicaties leiden, zijn fillers (81%), ooglidcorrecties (67%) en liposucties (30%). Maar ook de threadlift, een nieuwe (niet-chirurgische) behandeling waarbij de huid in het gezicht door het inbrengen van draden wordt gelift, gaat relatief vaak mis (14%). Over de opkomst van deze ‘threads’ maken plastisch chirurgen zich al langer zorgen: de behandeling is kostbaar, ineffectief en kan door aanzienlijke littekenvorming desastreuze gevolgen hebben voor de patiënt. De NVPC pleit er daarom voor dat geen enkele behandelaar deze threadlifts nog uitvoert. Pirayesh: “Basisartsen die deze behandelingen uitvoeren beschikken meestal over beperkte kennis van de basisprincipes van de heelkunde. Consumenten zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s die zij lopen. Ze beseffen vaak niet dat een cosmetisch arts geen medisch specialist is.”

Strengere richtlijnen voor esthetische zorg
De NVPC ziet de oplossing voor dit soort esthetische ‘missers’ in duidelijke regelgeving waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd die bepalen wanneer iemand bevoegd is om cosmetische ingrepen uit te voeren. Eerder besloot minister Schippers van VWS over te gaan tot meer regulering in de cosmetische sector door strengere regels voor esthetische ingrepen in te voeren. Om misstanden te voorkomen en consumenten te beschermen, mogen risicovolle behandelingen alleen nog door bevoegd medisch personeel worden uitgevoerd. Maar omdat iedere arts volgens de wet nu nog een esthetische ingreep mag uitvoeren, is er sprake van een wildgroei aan aanbieders. 

De NVPC is van mening dat esthetische chirurgie en complexe esthetische niet-operatieve behandelingen te allen tijde moeten zijn voorbehouden aan medisch specialisten met esthetische chirurgie in hun basiscurriculum. Hiertoe zal de NVPC binnen de Federatie Medische Specialisten (FMS) met andere relevante wetenschappelijke verenigingen nader overleg voeren over kwaliteitskaders en normen voor esthetische chirurgie. De vereniging roept minister Schippers en de IGZ daarom op om in Nederland de Europese richtlijnen die door de NEN zijn geformuleerd voor zowel esthetische als niet-esthetische behandelingen toe te passen. Pirayesh: “Uitgangspunt moet een veilige en effectieve behandeling zijn. Er is nu nog sprake van een groot verschil in de mate van kwaliteit en veiligheid die consumenten wordt geboden, terwijl er voldoende medisch specialisten zijn opgeleid om dit soort complexe chirurgische behandelingen in de esthetische chirurgie te doen. Het is in het belang van de gehele esthetische zorg als alleen die artsen het mes ter hand mogen nemen, die een adequate chirurgische opleiding hebben genoten.”

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie en interviewverzoeken is het mogelijk contact op te nemen met 
- NVPC, via bureau@nvpc.nl of 030 767 04 84 
- Arjan Hoek, via a.hoek@reputatiegroep.nl of 06 14 34 63 24

Powered By: webCiters