By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Drie dokters worden doctor op dezelfde dag

Terug
13 juni 2016     
Omvangrijk promotieonderzoek naar genitale chirurgie bij transgendervrouwen

Drie dokters worden doctor op dezelfde dag

Maar liefst drie artsen, twee plastisch chirurgen en een arts-onderzoeker, verdedigen op 16 juni hun proefschriften over aangrenzende onderwerpen: samen deden ze de afgelopen jaren multidisciplinair onderzoek naar diverse facetten van genitale chirurgie bij transgendervrouwen. Anders dan verwacht, blijken twee totaal verschillende methoden van vaginaplastiek tot dezelfde tevredenheid (rapportcijfer 8) van de patiënten te leiden. Promovendi Marlon Buncamper, Mark-Bram Bouman en Wouter van der Sluis zijn alle drie verbonden aan het VUmc kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie en de afdeling plastische-, reconstructieve- en handchirurgie. 
 
Vaginaplastiek, het chirurgisch creëren van een vagina, is een centraal thema in de proefschriften van Buncamper, Bouman en Van der Sluis. Zij betrokken bij hun onderzoek niet alleen de plastische chirurgie, maar ook de medische psychologie, seksuologie, gynaecologie, gastro-intestinale chirurgie, gastro-enterologie, pathologie en microbiologie. Uit hun omvangrijke studies komen belangwekkende resultaten voort. 
 
Tevreden patiënten
De promovendi verwachtten vooraf dat de zogenaamde ‘penis-inversie methode’ tot minder tevredenheid bij patiënten zou leiden dan een andere techniek, de ‘laparoscopische darmvaginaplastiek’. Bij de eerste methode wordt de penishuid gebruikt om een vagina mee te maken, al dan niet met een deel van de balzak. Mogelijk risico daarbij is dat het transplantaat na de operatie kleiner wordt. De tweede methode vindt plaats middels een kijkoperatie en daarbij verplaatsen de chirurgen een stuk dikke darm om de vagina van te maken. Plastisch chirurgen van VUmc zijn gespecialiseerd in deze vorm van vaginaplastiek. Uit onderzoeken van Buncamper en Bouman blijken beide technieken te leiden tot dezelfde tevredenheid. Samen beschreven ze de intra- en postoperatieve complicaties, problemen, tevredenheid, seksuele functie en kwaliteit van leven van transgendervrouwen die deze ingrepen ondergingen. Zowel patiënten met een penis-inversie vagina als die met een darmvagina geven het rapportcijfer 8 voor het uiterlijke aspect én voor de functie van hun vagina. Dit is een belangrijk inzicht, omdat het de mogelijkheden om transgendervrouwen naar tevredenheid te helpen, vergroot.
Van der Sluis onderzocht het vóórkomen van klachten zoals uitscheiding en pijn, en gezondheid van het vaginale darmweefsel na een laparoscopische darmvaginaplastiek. In de darmvagina, waar geen ontlasting meer langskomt, blijken andere bacteriën te groeien dan in de darm. Dit onderzoek vergroot de kennis over de invloed van ontlasting op de gezondheid van de darm. Deze inzichten zijn niet alleen van belang voor patiënten met een darmvagina, maar ook voor bijvoorbeeld patiënten met een stoma na oncologische chirurgie of patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.
 
Koningin Máxima
De bijzondere drievoudige promotie wordt gevolgd door WPATH, een internationaal congres over transgenderzorg, waar Wouter van der Sluis de WPATH outstanding student contribution award 2016 zal ontvangen. Hare Majesteit Koningin Máxima opent het congres op 18 juni. 
 
Genderdysforie
Het VUmc kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie is het grootste centrum voor transgenderzorg in Nederland. Genderdysforie komt voort uit een gevoel van onbehagen over iemands biologische geslacht. Sommige mensen met een sterk gevoel van genderdysforie willen hun lichaam aan het gewenste geslacht aan te passen door middel van medische behandeling. Het genderteam biedt multidisciplinaire zorg door meerdere afdelingen van VUmc.
Powered By: webCiters