By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC: duidelijke spelregels nodig in belang van veilige patiƫntenzorg

Terug
01 maart 2016     

NVPC: duidelijke spelregels nodig in belang van veilige patiëntenzorg

Grens aan toepassing cosmetische ingrepen op basis van opleidingsniveau 

 

Een goede opleiding voor artsen die cosmetische ingrepen uitvoeren is essentieel, maar geen garantie voor goede en veilige patiëntenzorg. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) in reactie op de berichtgeving over de nieuwe opleiding cosmetische dermatologie van het Erasmus MC. Voorzitter van de NVPC, dr. Hinne Rakhorst: “Het is hard nodig grenzen te stellen aan de cosmetische markt. Het is goed dat aanbieders van cosmetische behandelingen een academische opleiding krijgen om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Nog belangrijker is het dat het zowel voor patiënten als artsen duidelijk is wie, met welke opleiding en ervaring, welke cosmetische behandelingen mag uitvoeren. De Wet BIG biedt op dit moment de vrijheid aan elke (basis)arts om dergelijke ingrepen uit te voeren met als gevolg grote verschillen in kwaliteit van zorg. Een nieuwe opleiding is dan ook niet de oplossing voor het probleem.” De NVPC maakt zich al jaren sterk voor de veiligheid van patiënten met een zesjarige specialistische opleiding en strenge kwaliteitseisen. “Gespecialiseerde kennis en expertise is noodzakelijk zodra het chirurgisch mes eraan te pas komt. Daarom hebben snijdende specialisten een chirurgisch specialistische opleiding. Dat is wat ons betreft het minimum niveau voor cosmetische chirurgie. Deze grens is hiermee ook voor patiënten kristalhelder en begrijpelijk.” 

 

Eerder besloot minister Schippers over te gaan tot meer regulering in de cosmetische sector door strengere regels voor cosmetische ingrepen in te voeren om misstanden te voorkomen. Risicovolle behandelingen mogen alleen nog door bevoegd medisch personeel worden uitgevoerd. Maar omdat iedere arts volgens de wet een cosmetische ingreep mag uitvoeren, is er sprake van een wildgroei aan aanbieders. Er is hierdoor sprake van een groot verschil in mate van kwaliteit en veiligheid die patiënten wordt geboden. Rakhorst: “Een zesjarige specialistische opleiding is niet te vervangen door een cursus, die vaak geen officiële status heeft. In dat kader zijn we absoluut voorstander van betere scholing in de vorm van een academische opleiding, zoals in dit geval voor dermatologen die cosmetische behandelingen uitvoeren. Het is een stap in de goede richting, maar niet de oplossing. Er is behoefte aan regelgeving, die patiënten duidelijkheid biedt, bij wie ze voor welke ingreep moeten zijn voor veilige patiëntenzorg.”

 

Kwaliteitseisen voor cosmetische markt

De NVPC ziet de oplossing in duidelijke regelgeving waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd die bepalen wanneer iemand bevoegd is om cosmetische ingrepen uit te voeren. Rakhorst: “Patiënten moeten er van uit kunnen gaan dat iemand die een bepaalde ingreep of behandeling aanbiedt en uitvoert hiervoor aantoonbaar opgeleid en gekwalificeerd is, en dat het gehele proces op een verantwoorde en veilige manier wordt uitgevoerd. Alleen door eisen te stellen kan de patiënt rekenen op de beste kwaliteit en is er geen sprake van verschil tussen aanbieders. Het aanbieden van de beste kwaliteit van zorg is geen keuze, maar noodzaak voor de veiligheid van de patiënt. Wij maken ons hier als vereniging ernstig zorgen over. Wij roepen de minister van VWS op om onze kwaliteitseisen op te leggen aan alle artsen die cosmetische behandelingen uitvoeren.”

 

Om kwaliteit voor patiënten te waarborgen heeft de NVPC een kwaliteitsbeleid vastgelegd. Plastisch chirurgen volgen daarbij de richtlijnen ‘kwaliteitsnormen plastische chirurgie’ en ‘leidraad privéklinieken’, die gelden voor alle leden van de NVPC. Hierin staan onder andere strenge eisen omtrent leeftijd (bijvoorbeeld geen ingrepen bij patiënten onder de 18 jaar), verantwoorde reclame, faciliteiten en opleiding. Rakhorst: “Op dit moment kunnen wij dus alleen onze eigen leden deze kwaliteitseisen opleggen en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze eisen ook alleen bij plastisch chirurgen handhaven.”

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met:

- NVPC, via 030 7670484 of bureau@nvpc.nl

- Justine Krenning, via 06 14 81 87 06 of j.krenning@reputatiegroep.nl

 

meer informatie:

 

Kwaliteit in esthetische chirurgie

http://bit.ly/1TOa4tq

 

Reclamereglement

http://bit.ly/1Qjp5jj

 

Adviezen aan patiënten om het bezoek aan een kliniek voor te bereiden

http://www.nvpc.nl/cosmetische_chirurgische.php?option=Checklist_Cosmetische_Chirurgie

 

NEN normen Esthetische chirurgie/niet chirurgische medische dienstverlening

http://www.NEN.nl zoeken op 16372 esthetische

 

Powered By: webCiters