By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Effecten van aantasting lymfesysteem na borstkankeringreep vaak onderschat

Terug
05 februari 2016     

Effecten van aantasting lymfesysteem na borstkankeringreep vaak onderschat

Promotieonderzoek geeft inzicht in relatie ontwikkeling lymfoedeem na borstkanker
 
Utrecht, 5 februari 2016 – Er zijn sterke aanwijzingen dat een borstreconstructie na borstkanker de kans op het krijgen van lymfoedeem verkleint. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van plastisch chirurg in opleiding Tiara Lopez Penha. Lymfoedeem is een ernstige complicatie die vaak optreedt bij vrouwen met borstkanker. Jaarlijks worden ongeveer 13.000 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker, waarvan 6 tot 43 procent afhankelijk van bepaalde risicofactoren lymfoedeem ontwikkelt. Lopez Penha deed onderzoek naar de oorzaken en de (psychische) gevolgen van lymfoedeem. Uit haar onderzoek blijkt onder andere dat deze aandoening grote impact heeft op de kwaliteit van leven van patiënten en vaak wordt onderschat, ook door medische professionals. Ze pleit daarom voor gericht vervolgonderzoek naar een aantal veelbelovende behandelingen, waarmee in de toekomst lymfoedeem na borstkanker beter kan worden behandeld. Lopez Penha promoveerde op 4 februari aan de Universiteit Maastricht.

De behandeling van borstkanker geeft een verhoogde kans op de ontwikkeling van lymfoedeem. Hierbij ontstaat een zwelling in de arm door aantasting van het lymfesysteem. Uit onderzoek van Lopez Penha blijkt dat vaak door artsen lichtvoetig wordt omgegaan met deze complicatie, maar patiënten ondervinden hiervan veel hinder wat grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van deze patiënten. Het heeft met name impact op fysiek, sociaal en psychisch vlak. De toepassing van borstreconstructie na borstkanker kan naar verwachting bijdragen aan het voorkomen van deze complicatie. De resultaten tonen aan dat bij vrouwen die een borstreconstructie ondergaan lymfoedeem minder vaak voorkomt. Er is nader onderzoek nodig om het effect hiervan in kaart te brengen. Reconstructieve chirurgie is een belangrijk onderdeel van borstkankerbehandelingen. Het zorgt voor een verbeterde esthetiek en draagt bij aan een verbetering van het lichaamsbeeld van patiënten en de kwaliteit van leven van patiënten. 

Verbeterde zorg
Een op de acht vrouwen krijgt gedurende haar leven borstkanker. Borstkanker is hiermee de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Omdat de behandeling erg verbeterd is met de ontwikkelingen in borstkankerscreening, chemotherapie, radiotherapie en hormonale therapie, overleven steeds meer vrouwen borstkanker en is er de laatste jaren meer aandacht voor borstreconstructies en aanvullende behandelingen. De kwaliteit van leven van vrouwen na borstkanker is daarmee gestegen. Het is van belang om de best mogelijke zorg aan patiënten te blijven bieden en de kwaliteit van leven van patiënten te waarborgen. Inzicht in en verbetering van de behandeling van lymfoedeem na borstkanker kan hieraan bijdragen.

Vervolgonderzoek
De resultaten tonen verder aan dat nieuwe chirurgische behandelingen waarbij door middel van supra-microchirurgie het lymfesysteem hersteld wordt, mogelijke behandelopties zijn om de zwelling ontstaan door lymfoedeem te verminderen. Lopez Penha pleit voor verder onderzoek naar lymfoedeem van de arm na de behandeling van borstkanker. “Op dit moment wordt lymfoedeem na de behandeling van borstkanker behandeld door middel van het masseren van de arm en het dragen van een kous, wat voor de patiënt sterk invaliderend is. Ondanks dat de patiënt is genezen van borstkanker ondervindt de patiënt nog steeds hinder van de behandeling”, aldus Lopez Penha. Met de huidige inzichten is het van belang dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van supra-microchirurgie voor de behandeling van lymfoedeem, om patiënten in de toekomst beter te kunnen behandelen.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Caroline Brits, via c.brits@reputatiegroep.nl of 06 37202120.
Powered By: webCiters