By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Internationale erkenning voor beste esthetisch onderzoek uit Nederland

Terug
01 februari 2016     

Internationale erkenning voor beste esthetisch onderzoek uit Nederland

Plastisch chirurgisch onderzoek brengt risico’s en herstel na bovenooglidcorrectie in kaart

 

Utrecht, 1 februari 2016 – Het wetenschappelijk artikel over de asymmetrie van bovenoogleden van Nederlands plastisch chirurg in opleiding Shariselle Pool is internationaal verkozen tot de beste publicatie binnen de esthetische chirurgie van 2015. Haar onderzoek werd gepubliceerd in JPRAS, het tijdschrift voor plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie. Pool promoveerde recent onder leiding van prof. dr. van der Lei aan de Rijksuniversiteit Groningen en toonde onder meer aan dat de asymmetrie van de bovenoogleden na een bovenooglidcorrectie verbetert. Nooit eerder werd de van nature aanwezige asymmetrie van de bovenoogleden in kaart gebracht, waardoor de asymmetrie van de bovenoogleden na een operatie als complicatie werd gezien. Dit inzicht vormt een belangrijke impuls voor betere plastisch chirurgische zorg bij bovenooglidcorrecties en draagt bij aan betere voorlichting aan patiënten.

 

Jaarlijks wordt door de Engelse vereniging voor plastische chirurgie BAPRAS de aesthetic prize uitgereikt voor de beste publicatie binnen de esthetische chirurgie. Het wetenschappelijk artikel waaraan de prijs is toegekend, vormt één van de artikelen waarop Pool is gepromoveerd. “Ik ben blij met deze internationale erkenning, het is bijzonder om als klein land veel te kunnen betekenen voor ons vakgebied wereldwijd. Patiënten kunnen met nieuw verkregen inzichten in de toekomst nog beter geholpen worden”, aldus Pool. De inzichten verkregen uit haar promotieonderzoek dragen bij aan de doelmatigheid en daarmee de beste behandeling voor patiënten en betere voorlichting als het gaat om bovenooglidcorrecties.

Uit het promotieonderzoek blijkt dat diverse risico’s gepaard gaan met bovenooglidcorrecties. Daarom is het borgen van kwaliteit en keuze van de patiënt door wie hij/zij zich laat behandelen essentieel. Een bovenooglidcorrectie is een esthetische ingreep die niet door iedere arts in een witte jas kan worden uitgevoerd. Medische ingrepen brengen risico’s met zich mee waardoor goede kwaliteit van zorg een randvoorwaarde is voor een succesvolle ingreep en goed resultaat. Het onderzoek van Pool geeft inzicht in deze risico’s bij bovenooglidcorrecties. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft voor consumenten vijf gouden regels opgesteld om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij esthetische ingrepen zoals een bovenooglidcorrectie.

 

Asymmetrie van de bovenoogleden

Pool onderzocht 365 patiënten waarbij zij de impact van de bovenooglidcorrectie op het overtollige huid, de wenkbrauwhoogte en wijdte van de lidspleet in kaart bracht. Op basis hiervan toonde zij aan dat de asymmetrie van de bovenoogleden verbetert na het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie. Nooit eerder werd bij een dusdanig grote groep patiënten de van nature aanwezige asymmetrie van het gezicht voorafgaand aan de operatie vastgelegd, waardoor asymmetrie eerder als complicatie werd gezien. Door de voor en na situatie van een bovenooglidcorrectie bij patiënten in kaart te brengen, is aangetoond dat een bovenooglidcorrectie bijdraagt aan de verbetering van asymmetrie. Met dit inzicht kunnen plastisch chirurgen patiënten nog beter informeren over het te verwachten resultaat van de ingreep. Daarnaast kan de patiënt een bewuste keuze maken voor het behoud of verlies van de asymmetrie van de bovenoogleden.

 

Hechttechniek

Op basis van het onderzoek stelt Pool dat bij het sluiten van de wond het beste gestart kan worden met de hechting van binnenin de wondrand. Deze hechttechniek is bewezen effectief bij het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie en draagt bij aan de vermindering van ontstekingen en abcesvormingen. Eerder werd de hechting gestart vanaf de nog intacte huid.

 

Koelen overbodig

De resultaten tonen verder aan dat koelen of het gebruik van Arnica na de operatie niet bijdraagt aan de vermindering van roodheid, zwelling en bloeduitstortingen. Het is aan de plastisch chirurg om patiënten hier goed over te informeren, zodat de patiënt zelf kan beslissen over het gebruik van deze middelen.

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Caroline Brits, via c.brits@reputatiegroep.nl of 06 37202120. 

Powered By: webCiters