By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Samen sterk voor borstreconstructie

Terug
26 oktober 2015     
Poli’s plastische chirurgie op 29 oktober 2015 in het teken van borstreconstructies
Samen sterk voor borstreconstructie
 
Tegenwoordig is het moeten inleveren van de borst bij borstkanker gelukkig steeds vaker overbodig. De zorg voor vrouwen met borstkanker en de reconstructieve mogelijkheden ontwikkelen zich in hoog tempo. Maar door een gebrek aan kennis bij patiënten worden keuzes vaak niet of te laat gemaakt. Gevolg is dat vrouwen in sommige gevallen niet meer voor een borstreconstructie in aanmerking kunnen komen. Dit wil de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) doorbreken. Als afsluiting van de Borstkankermaand staan op donderdag 29 oktober diverse poli’s plastische chirurgie in ziekenhuizen in het teken van borstreconstructies. Om de juiste keuzes te maken, is het essentieel dat vrouwen met borstkanker goed worden voorgelicht. Bezoekers kunnen zich laten informeren over verschillende reconstructieve mogelijkheden, onder andere met live operaties en lezingen. Voorzitter van de NVPC, prof. dr. René van der Hulst: “Ons advies is te vragen naar een plastisch chirurg voor een voorlichtingsgesprek, voordat de borstoperatie waarbij de tumor wordt verwijderd, plaatsvindt. Voor veel vrouwen draagt een borstreconstructie bij aan herstel op psychologisch, sociaal en seksueel vlak.”

In diverse ziekenhuizen door het hele land organiseren plastisch chirurgen de ‘Dag van de borstreconstructie’, waarbij bezoekers zich kunnen laten informeren over verschillende methoden van borstreconstructies. Zo worden er live operaties uitgevoerd, webseminars en gezondheidsmarkten georganiseerd. Op verschillende locaties worden lezingen gehouden en kunnen bezoekers persoonlijk vragen stellen aan plastisch chirurgen.  
Van der Hulst: “Wij pleiten ervoor dat vrouwen betere voorlichting krijgen over de mogelijkheden van borstreconstructie. Het is belangrijk dat vrouwen met borstkanker zich bewust zijn van en zich goed laten informeren over de keuzes die zij hebben en het behandelplan dat daarbij hoort. Zo is het bijvoorbeeld vaak mogelijk om aansluitend aan een borstamputatie een borstreconstructie uit te voeren, zodat de patiënt niet ‘plat’ wakker wordt. Bovendien is in veel gevallen een borstamputatie niet meer nodig en kan met een borstsparende operatie de vorm van de borst beter behouden blijven.” De programma’s van de poliklinieken staan vermeld op de website van de NVPC: www.nvpc.nl. 

Kwaliteit van leven
Een op de acht vrouwen krijgt gedurende haar leven borstkanker. Borstkanker is hiermee de meest voorkomende kanker bij vrouwen en de tweede oorzaak van aan kanker gerelateerde sterfte bij vrouwen. Omdat de behandeling erg verbeterd is met de ontwikkelingen in borstkankerscreening, chemotherapie, radiotherapie en hormonale therapie, overleven steeds meer vrouwen borstkanker en is er de laatste jaren meer aandacht voor borstsparende en reconstructieve behandelingen. De behandeling van borstkankerpatiënten vindt tegenwoordig steeds vaker in multidisciplinaire teams met plastisch chirurgen plaats. Dankzij een recent gelanceerde richtlijn is de behandeling van borstkanker door een multidisciplinair team inclusief een plastisch chirurg de norm. Daarmee behoort de mogelijkheid tot borstreconstructie een vast onderwerp te zijn van de preoperatieve gesprekken tussen patiënten en specialisten. Het doel is om de zorg voor en begeleiding van borstkankerpatiënten te optimaliseren en zo uiteindelijk te komen tot een algehele verbetering van de kwaliteit van leven van vrouwen met borstkanker. Het is aangetoond dat een borstreconstructie bijdraagt aan het herstel van vrouwen die behandeld worden voor borstkanker, onder andere doordat de psychologische, sociale en seksuele nadelen die samenhangen met het verlies van een borst verminderen.
Powered By: webCiters