By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastisch chirurgen en leveranciers starten registratie borstimplantaten

Terug
10 april 2015     

Plastisch chirurgen en leveranciers starten registratie borstimplantaten

Nederlandse registratie van borstimplantaten wereldwijde primeur

Utrecht, 10 april 2015 – Met de lancering van het borstimplantatenregister zijn plastisch chirurgen in Nederland wereldwijd koploper als het gaat om de landelijke registratie van borstimplantaten. Het register is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Het register is tot stand gekomen in samenwerking met fabrikanten en het DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) en MRDM (Medical Research Data Management). Dankzij deze unieke samenwerking is het mogelijk om gestructureerd toezicht te houden op de veiligheid en kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstimplantaten. De registratie zorgt voor een continu proces van feedback over de resultaten van gebruikte implantaten en maakt het beter mogelijk om niet goed functionerende protheses vroegtijdig te signaleren. Het systeem is een voorbeeld voor andere medische beroepsgroepen op internationaal niveau voor de registratie van implantaten. Het registratiesysteem is gepresenteerd tijdens het nationaal congres voor plastisch chirurgen en is nu officieel in Nederland van start.

De NVPC heeft het borstimplantatenregister ontwikkeld. Naast plastisch chirurgen werken ook alle Nederlandse fabrikanten en leveranciers van borstimplantaten mee aan het registratiesysteem, waardoor er sprake is van dubbele controle op de borstimplantaten die bij vrouwen worden ingebracht. Daarnaast worden registratiefouten voorkomen door het standaard gebruik van de GS-1 barcodering op de verpakking van de implantaten door fabrikanten. De volledige betrokkenheid en toezegging van zowel de industrie als medische beroepsgroep om borstimplantaten in een register op te nemen is wereldwijd uniek. Robert Koning namens leverancier BlooMEDical: “De gegevens van fabrikanten en leveranciers tellen op bij de registratiegegevens van plastisch chirurgen waardoor we de kwaliteit van de implantaten goed kunnen monitoren en patiënten direct kunnen benaderen bij eventueel niet goed functionerende protheses of een complicatie. Door de registratie en continue feedback over de resultaten kunnen we de kwaliteit van de implantaten steeds verder verbeteren.”

Wereldwijde primeur
Internationaal is er grote belangstelling voor het systeem, omdat Nederland wereldwijd het eerste land is dat op landelijk niveau borstimplantaten registreert. Daarbij doen vrouwen die door de plastisch chirurg implantaten geplaatst krijgen automatisch mee aan de registratie, tenzij hier tegen bezwaar wordt aangetekend. Prof. dr. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC: “Met dit registratiesysteem nemen de industrie en de NVPC hun verantwoordelijkheid om de kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstimplantaten te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Specialisten kunnen met het registratiesysteem de resultaten van implantaten spiegelen aan landelijke cijfers en zo nodig een verbeterplan opstellen. We zijn trots op het feit dat er wereldwijd geen vereniging is die zo gestructureerd toezicht houdt op de veiligheid en kwaliteit van zorg voor patiënten met borstimplantaten als de NVPC.”

Verplichtstelling voor andere artsen
Het registratiesysteem is alleen verplicht voor plastisch chirurgen, die lid zijn van de NVPC. Prof. dr. René van der Hulst: “Wij roepen ook andere artsen die borstimplantaten plaatsen en niet bij onze vereniging zijn aangesloten, op om aan de registratie deel te nemen. Zij zijn nu nog niet verplicht om aan de registratie deel te nemen, waardoor niet alle patiënten kunnen rekenen op registratie van implantaten. Het ministerie van VWS werkt aan een wettelijke verplichtstelling van de registratie voor alle artsen die borstimplantaten plaatsen. Deze wet moet er zo snel mogelijk komen. Het blijft wel zo dat de Nederlandse Staat verantwoordelijk is voor de toelating van protheses op de markt. We pleiten dan ook voor een registratieverplichting voor fabrikanten als voorwaarde voor deze toelating.”

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 06 14 81 87 06.

Powered By: webCiters