By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Informatie ALCL en borstimplantaten

Terug
25 maart 2015     

Informatie ALCL en borstimplantaten 

In een aantal media zijn berichten verschenen over een mogelijk zeer beperkt verhoogd risico op ALCL (anaplastic large cell lymphoma) bij vrouwen met borstimplantaten. ALCL is een zeldzame vorm van kanker. Aanleiding is dat in Frankrijk bij enkele vrouwen met borstimplantaten ALCL is geconstateerd, waarbij er volgens enkele gezondheidsexperts verband zou zijn aangetoond tussen de ziekte en implantaten. De NVPC benadrukt dat er geen reden is tot zorg voor vrouwen met borstimplantaten; de kans op het krijgen van dit lymfoom is zeer gering.

Zeldzaam
ALCL is een zeer zelden voorkomende vorm van kanker van het immuunsysteem die overal in het lichaam kan voorkomen. Wereldwijd hebben van de vele miljoenen vrouwen met implantaten 173 ALCL. De kans dat een vrouw met implantaten ALCL krijgt is geschat op 1 op de 500.000 tot 1 op de 3 miljoen.

Geen reden om implantaten te verwijderen
ALCL komt ook voor bij vrouwen zonder prothesen. Bij de vrouwen met prothesen werd ALCL echter altijd gevonden in het kapsel rondom de prothese. Op basis daarvan lijkt er een relatie te zijn maar of dit ook een oorzakelijke relatie is, is niet duidelijk en niet aangetoond. Sinds enige jaren loopt er internationaal onderzoek naar het krijgen van ALCL onder patiënten met borstimplantaten. De internationale organisaties geven alle geen advies tot het verwijderen van de implantaten. Dit gezien de lage geschatte kans op het krijgen ervan. Ook de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) acht borstimplantaten een veilig product, ondanks deze zeldzame vorm van kanker.

Inventarisatie NVPC
Plastisch chirurgen, lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), melden naar aanleiding van deze berichtgeving de gevallen van patiënten met borstimplantaten met ALCL, zonder naam en toenaam, bij de NVPC. Alle plastisch chirurgen zijn op de hoogte van de minieme kans en houden ALCL in het achterhoofd als een vrouw zich meldt met een zwelling of vocht bij een prothese, zeker als dit maar aan één kant is.

Borstimplantatenregister
De discussie onderstreept het belang van het borstimplantatenregister, dat door de NVPC is ontwikkeld en waar ook specifiek wordt gevraagd naar ALCL. Met dit register kunnen dergelijke problemen met implantaten snel aan het licht komen en opgespoord worden en kan er in de toekomst een schatting worden gemaakt van de ware incidentie van dit specifieke probleem.

Advies voor patiënten met borstimplantaten
De meeste patiënten met borstprotheses bij wie ALCL is vastgesteld hadden klachten van pijn, zwelling, een knobbeltje in de borst of asymmetrie van de borsten. Indien u een verandering bemerkt van de borst(en) is het aan te raden om een afspraak te maken met uw plastisch chirurg.
Powered By: webCiters