By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Contourherstellende operatie belangrijk voor kwaliteit van leven patiƫnten

Terug
06 maart 2015     
Inzicht in risico’s en noodzaak plastische chirurgie na gewichtsverlies bij morbide obesitas

Contourherstellende operatie belangrijk voor kwaliteit van leven patiënten

Utrecht, 6 maart 2015 - Plastische chirurgie voor het verwijderen van overtollige huid na extreem gewichtsverlies (contourherstellende chirurgie) moet voor veel meer patiënten toegankelijk worden. Vele duizenden patiënten per jaar wordt deze noodzakelijke operatie onthouden, omdat zorgverzekeraars deze vaak niet vergoeden. Dat stelt plastisch chirurg in opleiding Eva van der Beek naar aanleiding van haar promotieonderzoek. Bariatrische chirurgie (chirurgische behandeling van extreem overgewicht), resulteert in fors en langdurig gewichtsverlies, verbetering van kwaliteit van leven en een verbetering van de gezondheid. Echter, patiënten blijven in veel gevallen zitten met een overschot aan huid. Het huidoverschot kan door middel van een contourherstellende operatie worden verwijderd, waardoor het fysiek functioneren verbetert en psychosociale klachten verminderen. Dit draagt sterk bij aan de kwaliteit van leven van patiënten. Het onderzoek van Van der Beek geeft inzicht in de risicofactoren, het effect op de kwaliteit van leven en geeft meer inzicht in wie er in aanmerking komen voor deze ingreep. Mede op basis van haar onderzoek, uitgevoerd in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, is een Nederlandse richtlijn opgesteld voor contourherstellende chirurgie. Eva van der Beek promoveert op 6 maart aan de Universiteit van Utrecht.

Noodzaak
Het aantal mensen met (extreem) overgewicht in Nederland neemt nog steeds toe. Ongeveer 50 procent van de volwassenen heeft overgewicht, waarvan 10 tot 15 procent obesitas. Daardoor bestaat er een grote vraag naar bariatrische chirurgie. In Nederland ondergaan jaarlijks 10.000 patiënten een operatie voor morbide obesitas. Na succesvol gewichtsverlies wenst 80 procent van de patiënten een aanvullende corrigerende ingreep, waarbij de overtollige huid wordt verwijderd (post-bariatrische chirurgie, ook wel contourherstellende chirurgie). De criteria van zorgverzekeraars om deze ingreep te vergoeden zijn vaak irreëel, waardoor deze operatie in veel gevallen niet vergoed wordt, ondanks de negatieve invloed die het huidoverschot heeft op de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Hierdoor wordt slechts 15 tot 20 procent behandeld. Patiënten kunnen door de overtollige huid niet goed functioneren. Zij ondervinden hygiënische hinder zoals huiduitslag (smetplekken) of zelfs huidinfecties, ervaren psychosociale en seksuele problemen en worden beperkt in dagelijkse activiteiten. Daarnaast kan de negatieve invloed van fysieke en psychosociale klachten het afvallen belemmeren of mogelijk bijdragen aan een toename van gewicht.

Selectiecriteria
Contourherstellende chirurgie na een succesvolle behandeling van extreem overgewicht is niet zonder risico, de kans op complicaties is groot (22 tot 40 procent). Selectiecriteria voor contourherstellende chirurgie, zoals omschreven voor bariatrische chirurgie, ontbreken momenteel. Aan de hand van dit onderzoek zijn selectiecriteria opgesteld om zo tot een betere indicatie te komen voor contourherstellende chirurgie. Patiënten moeten na een bariatrische ingreep succesvol zijn afgevallen, zij moeten minimaal drie maanden een stabiel gewicht hebben en daarnaast is het van groot belang dat zij in een goede voedingstoestand zijn voordat zij in aanmerking komen voor contourherstellende chirurgie. Het promotieonderzoek vormt de basis voor het opstellen van de eerste richtlijn voor contourherstellende chirurgie.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 06 14818706.
Powered By: webCiters