By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Illegaal vuurwerk treft steeds vaker jonge kinderen

Terug
04 januari 2015     
Illegaal vuurwerk treft steeds vaker jonge kinderen

Plastisch chirurgen: geen daling aantal vuurwerkslachtoffers

 

Utrecht, 4 januari 2015 – Het aantal vuurwerkslachtoffers met zeer ernstig handletsel is tijdens de afgelopen oud-en-nieuwviering ongeveer gelijk gebleven, ondanks de beperking in tijd dat legaal vuurwerk mocht worden afgestoken. Dit stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op basis van een onderzoek naar het aantal slachtoffers en de ernst van vuurwerkletsel, behandeld door plastisch chirurgen. Plastisch chirurgen zagen rond de jaarwisseling 69 vuurwerkslachtoffers tegen 70 vorig jaar en 40 tijdens de jaarwisseling van 2012-2013. De ervaring van afgelopen jaren leert dat het aantal slachtoffers nog tot eind januari flink kan oplopen. Illegaal vuurwerk was ook dit jaar de grootste boosdoener van zwaar handletsel met een aandeel van ruim 60 procent (tegen 40 procent legaal vuurwerk). Opvallend is verder het aantal hele jonge kinderen dat ernstig letsel heeft opgelopen. Zo raakten op Nieuwjaarsdag in Amsterdam en Den Haag jonge kinderen van 9 en 11 jaar ernstig gewond toen ze gevonden Cobra’s probeerden aan te steken. Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar: “Illegaal vuurwerk wordt steeds zwaarder en onvoorspelbaar en is daardoor extra gevaarlijk.”

 

Plastisch chirurgen uit heel Nederland registreerden de ernstigste gevallen van vuurwerkletsel rond oud en nieuw op de Spoedeisende Hulp (SEH). Zij zagen slachtoffers met brandwonden aan handen of aangezicht en opereerden vele handletsels. Ook werden diverse slachtoffers met aangezichtsletsel behandeld. In totaal werden 69 slachtoffers behandeld. Daarbij gaat het in de ergste gevallen ook om handamputaties. In totaal is sprake van vijf (bijna) volledige handamputaties. Dit aantal was vorig jaar acht. Daarnaast zijn 170 vingers ernstig verwond, waarvan 42 vingers en 4 duimen volledig moesten worden geamputeerd en 23 gedeeltelijk geamputeerd. Ook werden diverse slachtoffers geopereerd met verwondingen in het gelaat.

Een groot deel van de slachtoffers is minderjarig (46% is jonger dan 18 jaar), waarvan ook een aantal zeer jonge kinderen. Het overgrote deel heeft het vuurwerk zelf aangestoken, 12 slachtoffers waren omstanders. Alle slachtoffers op 1 na waren van het mannelijk geslacht. Het aandeel van illegaal vuurwerk is verder gestegen naar 60 procent, vorig jaar was dat nog circa vijftig procent.

 

Maatregelen overheid noodzakelijk

De nasleep en gevolgen van vuurwerkletsel worden helaas nog steeds onderschat, onder andere als het gaat om chronische pijn en blijvende littekens in het gelaat. Annekatrien van de Kar namens de NVPC: “Daarnaast speelt bij met name de handslachtoffers ook nog het probleem van blijvende arbeidsongeschiktheid en carrières die in puin liggen. Een grote meerderheid van de meerderjarige slachtoffers is voor z’n werk voornamelijk afhankelijk van z’n handen.” De NVPC pleit vanwege de ernstige gevolgen voor ingrijpende maatregelen van de overheid in de vorm van het afschaffen van consumentenvuurwerk en strenge controle op en aanpak van illegaal vuurwerk. De ernst en het aantal letsels is de afgelopen jaren flink toegenomen, vooral onder jongeren die zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s van vuurwerk. Van de Kar: “De ontploffing zelf duurt slechts een fractie van een seconde, maar de nasleep is helaas soms levenslang met meerdere operaties en vaak chronische pijn.”

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met

-          Annekatrien van de Kar, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), via 0628767479.

-          Arjan Hoek, Reputatiegroep, via a.hoek@reputatiegroep.nl of 0614346324

Powered By: webCiters