By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Huidige vuurwerkmaatregelen overheid geen oplossing om ernstige letsels te voorkomen

Terug
16 december 2014     

Huidige vuurwerkmaatregelen overheid geen oplossing om ernstige letsels te voorkomen
Plastisch chirurgen pleiten voor strenger toezicht op illegaal vuurwerk en preventie
 

Utrecht, 16 december 2014 – Het beperken van de tijd rond oud en nieuw waarin vuurwerk mag worden afgestoken of zelfs een verbod op vuurwerk zal niet leiden tot minder slachtoffers met ernstig handletsel. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op basis van onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) naar het aantal, de aard en ernst van handletsels veroorzaakt door vuurwerk tijdens de vorige jaarwisseling. Uit registratie van plastisch chirurgen blijkt dat de meeste handletsels ontstaan bij het afsteken van met name illegaal vuurwerk buiten de toegestane periode rond oud en nieuw. Juist in de periode buiten oud en nieuw neemt het aantal ernstige letsels toe. Dat betekent dat preventieve maatregelen zich niet moeten beperken tot de jaarwisseling alleen en een verbod op vuurwerk geen slachtoffers voorkomt met verminking door illegaal vuurwerk. Bovendien gaat het bij illegaal vuurwerk steeds vaker om zeer zware explosieven, waardoor ook de ernst van de letsels toeneemt.

 

De Nederlandse overheid heeft de tijden waarin vuurwerk mag worden afgestoken verkort van 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. In diverse gemeenten zijn vuurwerkvrije zones ingesteld. Op basis van registratie van plastisch chirurgen blijkt dat de meeste handletsels en andere ernstige verwondingen ontstaan bij het afsteken van vuurwerk buiten de afsteektijd rond oud en nieuw. “Van de 76 slachtoffers vorig jaar zijn slechts 18 handletsels ontstaan gedurende de tijd dat vuurwerk legaal mag worden afgestoken. Veel ernstige verwondingen vielen dan ook buiten de gedoogtijden voor het afsteken van vuurwerk. Bij de helft van het aantal slachtoffers is handletsel veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is onvoorspelbaar en blijkt zwaarder te zijn geworden en daardoor extra gevaarlijk”, stelt Annekatrien van de Kar, plastisch chirurg en verantwoordelijk voor het onderzoek.

 

Volgens de NVPC zal er in Nederland strenger toezicht moeten komen op illegaal vuurwerk, of er nu in de toekomst een algeheel verbod komt op consumentenvuurwerk of niet. Van de Kar: “Preventieve maatregelen zoals de door oogartsen gepropageerde vuurwerkbril kunnen bescherming bieden tegen oogletsels en zouden nog vaker gebruikt moeten worden door risicogroepen zoals minderjarigen. Een dergelijke bescherming om handletsels te voorkomen is er niet. Het aantal handletsels kan verminderd worden als er regelgeving over het afsteken van vuurwerk met een minimumleeftijd van 18 jaar kan worden gehandhaafd en er beter toezicht is op illegaal vuurwerk. De huidige aanpak schiet te kort. Andere en aanvullende interventies zijn noodzakelijk om het aantal handletsels te verminderen. Dankzij de huidige registratie kan het succes van zulke interventies geëvalueerd worden.” De NVPC pleit voor een betere voorlichting over vuurwerk, vooral bij minderjarigen, een strenge controle op het gebruik van illegaal vuurwerk en uiteindelijk een verbod op of een sterke beperking van het gebruik van consumentenvuurwerk. Ook onder de Nederlandse bevolking lijkt nu sprake te zijn van een meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod.

 

Gevolgen vuurwerkletsels

De ernst en het aantal letsels neemt elk jaar toe, vooral onder jongeren die zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s van vuurwerk. In totaal werden vorig jaar 76 patiënten met vuurwerkletsel behandeld door de plastisch chirurg, waarvan 42 jonger dan 18 jaar. Daarbij zijn 232 vingers aangedaan, waarvan 63 volledige vingeramputaties. Bij 7 patiënten moest de volledige hand worden geamputeerd. Alle slachtoffers waren man. De ontploffing zelf duurt slechts een fractie van een seconde. Van de Kar: “De nasleep is helaas zeer langdurig met lange trajecten van oefentherapie, meerdere operaties en vaak chronische pijn. De patiënten met gelaatsletsel en brandwonden aan handen of gelaat houden daarnaast in sommige gevallen blijvend ontsierende littekens over aan vuurwerkletsels. Daarnaast speelt bij met name de handslachtoffers ook nog het probleem van blijvende arbeidsongeschiktheid en carrières die in puin liggen. Tachtig procent van de meerderjarige slachtoffers is voor z’n werk voornamelijk afhankelijk van z’n handen.”

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met

-          Annekatrien van de Kar, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), via 0628767479.

-          Justine Krenning, Reputatiegroep, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 0614818706.

Powered By: webCiters