By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastisch chirurgen stellen eisen aan toedienen fillers

Terug
12 december 2014     

Plastisch chirurgen stellen eisen aan toedienen fillers

NVPC ontwikkelt richtlijn om wildgroei tegen te gaan

 

Utrecht, 12 december 2014 – De kwaliteit van de cosmetische zorg rond botox en andere fillers moet en kan beter. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC). Op dit moment is er sprake van een wildgroei aan artsen die botox en andere middelen inspuiten, maar de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt is niet altijd gewaarborgd. De NVPC gaat daarom een richtlijn ontwikkelen met vereisten voor het toedienen van fillers. Plastisch chirurgen, lid van de vereniging, leggen met de aangekondigde richtlijn de lat hoog als het gaat om veiligheid en kwaliteit voor de patiënt. Ook het internationale congres op 12 en 13 december van de NVEPC in Amsterdam staat in het teken van kwaliteit en innovatie op het gebied van fillers. 

 

Eerder besloot minister Schippers over te gaan tot meer regulering in de cosmetische sector door strengere regels voor cosmetische ingrepen in te voeren om misstanden te voorkomen. Risicovolle behandelingen mogen alleen nog door bevoegd medisch personeel worden uitgevoerd. Dat betekent onder andere dat schoonheidsspecialistes geen rimpelvullers meer mogen injecteren. Volgens de NVPC en NVEPC is dit een stap in de goede richting, maar het gaat volgens beide verenigingen niet ver genoeg. Op dit moment is elke arts, geregistreerd in de wet BIG, bevoegd om cosmetische ingrepen uit te voeren. Wilfred Kolkman, bestuurslid van de NVEPC: “Omdat iedere arts een injectie kan geven en volgens de wet bevoegd is fillers toe te dienen, is er een wildgroei ontstaan van zogenaamde ‘spuitdokters’. Er is hierdoor sprake van een groot verschil in mate van kwaliteit en veiligheid die patiënten wordt geboden. Een zesjarige opleiding is niet te vervangen door een of enkele (soms) halfdaagse cursussen, die vaak geen enkele officiële status hebben. Bovendien zijn fillers niet voor iedere vormafwijking of aandoening de beste oplossing. Plastisch chirurgen die hiervoor zijn opgeleid kiezen vanuit een breder arsenaal aan mogelijkheden voor de beste behandeling voor de patiënt.” Tijdens het congres van de NVEPC in Amsterdam wordt aandacht besteed aan de nieuwste behandelingen van de ouder wordende huid en het gezicht, waaronder fillers, lipofilling, facelifts en peelings.

 

Aanpassing wetgeving

Om de kwaliteit en veiligheid te garanderen stelt de NVPC een richtlijn op voor het toedienen van fillers en legt daarmee de lat hoog, ook voor andere artsen die deze ingrepen uitvoeren. De NVPC is verder voorstander van wetgeving waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd die bepalen wanneer iemand precies bevoegd is om cosmetische ingrepen uit te voeren. Het uitgangspunt van de NVPC is patiëntveiligheid. Voorzitter van de NVPC, prof. dr. René van der Hulst: “Patiënten moeten er van uit kunnen gaan dat iemand die een bepaalde ingreep of behandeling aanbiedt en uitvoert hiervoor aantoonbaar opgeleid en gekwalificeerd is, en dat het gehele proces op een verantwoorde en veilige manier wordt uitgevoerd. In een tijdperk waar patiëntveiligheid sterk benadrukt wordt maken wij ons hier als vereniging ernstig zorgen over. Wij roepen de minister van VWS op om onze kwaliteitseisen op te leggen aan de grote groep cosmetisch en esthetisch artsen.”

 

Om kwaliteit voor patiënten te waarborgen hebben beide verenigingen al jaren een kwaliteitsbeleid vastgelegd. Plastisch chirurgen volgen daarbij de richtlijnen ‘kwaliteitsnorm plastische chirurgie’ en ‘leidraad privéklinieken’, die gelden voor alle leden van de NVPC. Hierin staan onder andere strenge eisen omtrent leeftijd, reclame, faciliteiten en opleiding. Van der Hulst: “Op dit moment kunnen wij dus alleen onze eigen leden deze kwaliteitseisen opleggen en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze eisen ook alleen bij plastisch chirurgen handhaven, terwijl andere artsen ongehinderd hun gang kunnen gaan. Deze aangekondigde richtlijn voor het toedienen van fillers sluit aan bij ons huidige kwaliteitsbeleid.”

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 06 14 81 87 06.

Powered By: webCiters