By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC: ‘Nederlandse vrouwen weten te weinig over reconstructiemogelijkheden’

Terug
01 oktober 2014     

NVPC: ‘Nederlandse vrouwen weten te weinig over reconstructiemogelijkheden’
Belang borstreconstructies onderstreept met zeven live borstoperaties

 

1 oktober 2014 – Voor het eerst worden in Nederland tegelijkertijd op grote schaal live operaties uitgezonden. Op 1 oktober voeren specialistische teams in zeven verschillende ziekenhuizen live borstreconstructies uit met de zogenaamde DIEP-lap methode. In het kader van de Borstkankermaand vragen plastisch chirurgen op deze manier collectief aandacht voor het belang van borstreconstructie na borstkanker. Borstreconstructies worden nu nog slechts in 15 procent van de gevallen aangeboden. De operaties zijn te volgen via een livestream op websites van de deelnemende ziekenhuizen of via een live verbinding tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in de ziekenhuizen zelf. Tijdens deze complexe operaties geven plastisch chirurgen live commentaar en toelichting. Nog nooit is op zo’n grote schaal tijdens live operaties voorlichting gegeven over medische behandelingen aan publiek en patiënten. Deze bijzondere actie wordt georganiseerd op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische chirurgie (NVPC).  

 

Van de 15.000 vrouwen die jaarlijks de diagnose borstkanker krijgen, overleven er steeds meer. Daarbij is sprake van een toenemend aantal jonge vrouwen. Dit maakt het belang van borstreconstructies steeds belangrijker. Maar weinig vrouwen zijn op de hoogte van de mogelijkheden van borstreconstructies. Slechts vijftien procent van de patiënten krijgt een gereconstrueerde borst. Vaak uit onwetendheid over de mogelijkheden op dit gebied of omdat er geen plastisch chirurg is betrokken bij de behandeling. Het is aangetoond dat een borstreconstructie bijdraagt aan het herstel van vrouwen die behandeld worden voor borstkanker, doordat de psychologische, sociale en seksuele nadelen die samenhangen met het verlies van een borst verminderen.

 

DIEP-lap methode

Bij borstreconstructie met lichaamseigen weefsel zijn er geen prothesen meer nodig om een borst te maken nadat deze voor bijvoorbeeld borstkanker is geamputeerd. Zo wordt bij de DIEP-lap methode met weefsel afkomstig van de buik een nieuwe borst gemaakt. Deze reconstructietechniek wordt sinds het jaar 2000 in Nederland door veel ziekenhuizen met grote regelmaat uitgevoerd. Deze reconstructie wordt veilig en goed door Nederlandse plastisch chirurgen uitgevoerd. In 2013 zijn in Nederland ongeveer 900 borsten gemaakt met deze techniek. Elk jaar stijgt de vraag naar deze vorm van reconstructie met lichaamseigen weefsel.

 

Na een borstamputatie zijn er meerdere manieren waarop de borst gereconstrueerd kan worden. Ook zijn er verschillende tijdstippen waarop een borstreconstructie gedaan kan worden. Een mogelijkheid is om het tijdens dezelfde operatie als het verwijderen van de borst te laten doen. Een andere mogelijkheid is het tot jaren na de amputatie alsnog te doen. Bij een borstsparende operatie ligt dit anders. Daarbij wordt de borstreconstructie door de plastisch chirurg bij voorkeur aansluitend aan de borstsparende operatie uitgevoerd waarbij de kankercellen worden verwijderd door de oncologisch chirurg. Na bestraling van de borst zijn er risico’s op problemen met wondgenezing, zoals wonden die open gaan of niet willen genezen. Door een zogenaamde ‘directe reconstructie’ krijgt een vrouw een borst met een betere vorm die vervolgens alsnog bestraald kan worden.

 

Vergoeding borstreconstructies

Niet alle ontwikkelingen en borstreconstructiemethoden worden In Nederland vergoed. De innovatieve reconstructiemethode Lipofilling is er daar één van. Bij deze methode wordt eigen vetweefsel ingespoten, voor een goede reconstructie van de vorm van de borst na een borstsparende operatie bij borstkanker. Het verplaatste vetweefsel groeit mee met de rest van het lichaam en geeft een levenslang resultaat. Daarnaast is het een weinig belastende operatie met snel herstel. In sommige gevallen wordt hiermee een grotere operatie of een borstamputatie voorkomen. Patiënten in Nederland worden gedupeerd doordat deze kostenefficiënte en patiëntveilige techniek niet kan worden toegepast. De NVPC zet zich daarom in om deze methode vergoed te krijgen. Prof. dr. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC: “Patiënten hebben recht op de beste behandeling die er is.”

 

Live borstreconstructies op 1 oktober

Diverse ziekenhuizen verspreid door Nederland doen mee aan deze unieke actie. Informatie en programma’s van de deelnemende klinieken zijn te vinden op www.nvpc.nl. Van der Hulst: “Met deze actie willen we vrouwen voorlichten en beter bewust maken van de mogelijkheden die er zijn. Onze ervaring is dat vrouwen vaak niet goed worden geïnformeerd. Volgende stap is dat patiënten met hun plastisch chirurg overleggen over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van een borstreconstructie. Het advies is dat patiënten zich goed laten voorlichten over de mogelijkheden en ook over complicaties, zodat ze een goede keuze kunnen maken. En als er geen plastisch chirurg voorhanden is in het ziekenhuis, laat je dan doorverwijzen.”

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning,
via j.krenning@reputatiegroep.nl of 06 14 81 87 06.

 

Deelnemende ziekenhuizen:

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Ziekenhuisgroep Twente locatie Hengelo
VieCuri Medisch Centrum Venlo
Maastricht Universitair Medisch Centrum
Medisch Centrum Haaglanden Den Haag
Universitair Medisch Centrum Groningen
Radboud UMC Nijmegen

 

Meer informatie: http://www.nvpc.nl/borstkankermaand.php

 

Powered By: webCiters