By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


De NVPC lanceert checklist met 5 gouden regels bij overweging cosmetische ingreep

Terug
24 september 2014     

De NVPC lanceert checklist met 5 gouden regels bij overweging cosmetische ingreep

Consument steeds vaker de dupe van ongeschoolde ‘professionals’

 

Utrecht, 24 september 2014 – Jaarlijks worden ruim 100.000 cosmetische ingrepen in Nederland uitgevoerd. Helaas is nog steeds de kwaliteit van zorg niet overal gegarandeerd en gaat er nog veel mis. Plastisch chirurgen krijgen te vaak te maken met hersteloperaties van ingrepen die niet juist zijn uitgevoerd door ondeskundige artsen, complicaties die niet op tijd konden worden opgevangen en door een gebrek aan nazorg bij patiënten die hebben gekozen voor een ingreep in het buitenland. Ook is er een toename aan intermediairs die via internet zogenaamd ‘deskundig advies’ geven aan consumenten die een cosmetische ingreep overwegen en hier veel geld aan verdienen. In navolging van de plastisch chirurgen vereniging in Engeland (BAPRAS) lanceert de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) daarom een checklist met 5 gouden regels voor iedereen die een cosmetische ingreep overweegt. Consumenten kunnen aan de hand van de vijf B’s, ‘bedenk, beoordeel, bespreek, bezin en wees je bewust’, een weloverwogen keuze maken voor een bepaalde ingreep en dokter. De kans op een teleurstelling of een onveilige situatie wordt hiermee een stuk kleiner.

 

De NVPC waarschuwt voor een grote variëteit aan klinieken, dokters en ingrepen binnen de cosmetische chirurgie. Het commerciële belang van deze niet verzekerde zorg veroorzaakt grote verschillen in kwaliteit van zorg die wordt aangeboden. “Voor cosmetische chirurgie zijn een hoop aanbieders en aanbiedingen. Als een aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Het grootste probleem voor ons is dat artsen zonder chirurgische opleiding cosmetische operaties kunnen doen”, stelt Hay Winters, bestuurslid van de NVPC. “Het blijft daardoor mogelijk dat artsen grote chirurgische ingrepen doen, zonder goede opleiding en kwalificaties, alleen omdat ze zichzelf bekwaam achten. Iedere basisarts kan zich in Nederland namelijk cosmetisch of esthetisch arts noemen. De patiënt wordt daardoor helaas op het verkeerde been gezet.”

 

Gouden regels: bedenk, beoordeel, bespreek, bezin en wees je bewust

Het advies van de NVPC is een checklist te volgen, die consumenten beschermt tegen malafide praktijken en onveilige situaties binnen de cosmetische chirurgie. Iedere medische ingreep neemt risico’s met zich mee waardoor goede kwaliteit van zorg een randvoorwaarde is voor een succesvolle ingreep en goed resultaat. Daarom is het belangrijk om goed te bedenken welk resultaat je beoogt; uitgebreid onderzoek te doen en te beoordelen waar en door wie je de ingreep wil laten doen; je jezelf niet laat adviseren of verleiden door intermediairs op internet of blind vertrouwt op online fora; je uitgebreid je wensen en verwachtingen bespreekt met een plastisch chirurg en je door hem of haar goed laat informeren over de mogelijkheden, de ingreep en de herstelperiode; je daarna je bezint en bedenktijd neemt voor je de ingreep besluit te ondergaan; en je je bewust bent van de risico’s en daarom ook vraagt naar hoe de nazorg is georganiseerd, mochten complicaties optreden.

 

Kwaliteitsbeleid NVPC

De NVPC heeft al jaren een kwaliteitsbeleid. Om kwaliteit voor patiënten te waarborgen heeft de NVPC de ‘kwaliteitsnorm plastische chirurgie’ en ‘leidraad privé-klinieken’ ontwikkeld die gelden voor alle leden van de NVPC. Hierin staan onder andere strenge eisen omtrent leeftijd en reclame. Daarbij is vastgesteld dat prijsstunten en gratis behandelingen niet zijn toegestaan, evenals geen plastische chirurgie bij minderjarigen. Winters: “Op dit moment kunnen wij dus alleen onze eigen leden deze kwaliteitseisen opleggen en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze eisen ook alleen bij erkend plastisch chirurgen handhaven, terwijl andere artsen ongehinderd hun gang kunnen gaan.” Volgens de NVPC is een zesjarige opleiding met vele vastgelegde toetsingsmomenten niet te vervangen door een of enkele (soms) halfdaagse cursussen, die vaak geen enkele officiële status hebben. In een tijdperk waar patiëntveiligheid sterk benadrukt wordt maken wij ons hier als vereniging ernstig zorgen over. Winters: “Wij roepen de minister van VWS op om onze kwaliteitseisen op te leggen aan de grote groep cosmetisch en esthetisch artsen.”

 

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 0614818706.

 

BIJLAGE

 

De 5 gouden regels voor iedereen die een cosmetische ingreep overweegt

 

Bedenk welke verandering je wilt zien

1)    Denk goed na over de verandering die je wilt zien. Probeer samen met je chirurg een duidelijk beeld te krijgen van het gewenste resultaat en of dit haalbaar en reëel is.

 

Beoordeel wie jou het beste kan behandelen

2)    Doe goed onderzoek naar de kliniek en dokter waar je naartoe gaat. Geloof zeker niet elk online forum en ga niet blind af op iemand die jou niet gaat opereren, zoals intermediairs op internet. Op www.nvpc.nl staan alle plastisch chirurgen die zich hebben te houden aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de NVPC. Tevens vind je op www.bigregister.nl het opleidingsniveau van de arts die je gaat behandelen.

 

Bespreek met je plastisch chirurg goed je wensen, de behandeling, risico’s en herstelperiode

3)    Zorg dat je altijd eerst een plastisch chirurg spreekt. Zorg voor een consult bij de chirurg die jou gaat opereren. Hij of zij is de enige die kan vertellen of kan worden voldaan aan jouw verwachtingen. Zorg bovendien dat je daarbij goed geïnformeerd wordt over de precieze ingreep. Denk daarbij aan het verloop van de ingreep, narcose of lokale verdoving, de duur van de ingreep en eventuele hechtingen. Vraag daarbij tevens naar de mogelijke risico’s en complicaties van de ingreep. Vraag daarnaast naar de herstelperiode; wat mag je wel en niet na de ingreep, wat moet je eventueel dragen en hoe lang, de pijn na de ingreep, blauwe plekken en het oppakken van dagelijkse werkzaamheden. 

 

Bezin en neem bedenktijd

4)    Neem bedenktijd na het gesprek met uw plastisch chirurg. Een ingreep aan je lijf leidt tot permanente veranderingen en is dus niet iets voor een impulsaankoop. Ook al ben je er zeker van dat je de ingreep wil laten uitvoeren, dan is het toch nog verstandig om nog even de tijd te nemen. Hierom mogen leden van de NVPC geen tijdelijke kortingsacties en aanbiedingen doen voor dit soort ingrepen. Mocht een ander soort arts wel dit soort acties gebruiken, kom dan niet in de verleiding om snel de ingreep te laten uitvoeren en al helemaal niet onder druk van kortingsacties of andere aanbiedingen.

 

Bewust kiezen: is de nazorg inbegrepen, wat krijg je voor je geld?

5)    Zorg tot slot dat je weet wat je krijgt voor je geld. Zorg dat duidelijk is wat allemaal bij de prijs is inbegrepen, zodat je niet voor onaangename verassingen komt te staan. Denk aan consulten voor en na de ingreep, eventuele overnachting, verbanden en andere middelen die je misschien nodig hebt. En vraag daarbij naar de nazorg. Iedere medische ingreep kan complicaties met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk dat de behandelend arts bevoegd en bekwaam is om deze te behandelen. Een goede organisatie van de nazorg is essentieel zodat direct kan worden ingegrepen mochten complicaties optreden. Denk aan de bereikbaarheid van de kliniek en een eventuele opvangregeling met een ziekenhuis in de buurt.

  De volledige checklist staat op www.nvpc.nl.

Powered By: webCiters