By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Lipofilling: een veilige en innovatieve reconstructiemethode

Terug
28 mei 2014     
LIPOFILLING: EEN VEILIGE EN INNOVATIEVE RECONSTRUCTIEMETHODE

Lipofilling
Lipofilling is een innovatieve reconstructiemethode, waarbij eigen vetweefsel wordt verplaatst ter correctie van volumetekort. Door middel van liposuctie wordt elders in het lichaam vet geoogst. Dit vet wordt ingespoten op een locatie met aangeboren of verworven volumetekort. Deze reconstructiemethode met lichaamseigen vetweefsel, in plaats van protheses/ siliconen bij overige reconstructiemethoden, biedt grote voordelen voor de patiënt bij reconstructies en littekens.
Lipofilling is een effectieve, natuurlijke, lichaamseigen reconstructievorm, die voor de meeste patiënten mogelijk is. Door de korte opnameduur en de gemakkelijke toepassing is het een goedkopere vorm van reconstructie in vergelijking met andere reconstructiemethoden. Tevens is lipofilling, in tegenstelling tot andere methoden, door iedere plastisch chirurg in Nederland uit te voeren en zal derhalve meewerken aan het terugdringen van de wachtlijsten voor onder andere borstreconstructies. Er is een enorme diversiteit in de toepassing ervan. Wij zijn van mening dat het onjuist is patiënten een reëele optie te onthouden.

Voordelen lipofilling
Het is een algemeen geaccepteerde techniek. Internationaal wordt lipofilling gezien als “state of the art”. Wij willen voorkomen dat de Nederlandse gezondheidszorg gaat achterlopen op andere landen. Onderstaand zetten wij graag de belangrijkste argumenten voor vergoeding door zorgverzekeraars op een rij.

1. Brede toepasbaarheid
Lipofilling kan in principe voor het opheffen van ieder volumetekort worden gebruikt. Het meest gangbaar hierin zijn borstreconstructie, littekencorrectie, forse contourafwijkingen als gevolg van een aangeboren afwijking van de borstkast of het gezicht, na een ongeval of brandwonden.

In geval van borstkanker kan gekozen worden voor een borstbesparende behandeling waarbij een deel van het borstklierweefsel wordt verwijderd gevolgd door bestraling of voor een borstamputatie. In het geval van een borstbesparende behandeling resteert frequent een forse intrekking van de borst met een duidelijk volumeverschil ten opzichte van de andere borst. Deze vormafwijking van de borst kan goed hersteld worden met behulp van lipofilling. Ook in geval van een totale borstamputatie kan lipofilling uiteindelijk resulteren in een natuurlijk uitziende en aanvoelende borst. De borstreconstructie kan op deze manier bijdragen aan het herstel van vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker, doordat de psychologische, sociale en seksuele nadelen die samenhangen met volumeverschil of zelfs het verliezen van een borst verminderen.

2. In het belang van patiënten
Lipofilling kent aanzienlijke voordelen ten opzichte van de reguliere technieken voor reconstructie en vormt een zo natuurlijk mogelijke reconstructie:

1. Er is geen lichaamsvreemd materiaal nodig zoals een siliconen prothese, waardoor het risico op infectie, kapselvorming met bijbehorende pijnklachten, lekkage van de prothese en latere prothesewissels voorkomen worden.
2. Er is een lager risico op infectie.
3. Het geeft minimale/geen extra littekens.
4. Het verplaatste vetweefsel groeit mee met de rest van het lichaam en geeft een levenslang resultaat.
5. Het een weinig belastende operatie met snel herstel.
6. Reconstructie in bestraald gebied heeft grote kans op complicaties, waardoor de meeste plastisch chirurgen terughoudend zullen zijn bij grote reconstructies of zelfs een amputatie van de gehele borst zullen overwegen. Deze techniek is ook mogelijk in bestraald gebied met minder risico, waardoor borstsparende behandeling mogelijk blijft en beter resultaat kan opleveren. Het gebruik van een prothese in bestraald gebied geeft vaak veel medische problemen.
7. De Lipofilling kan in dagbehandeling gebeuren en heeft nauwelijks nadelige effecten voor de plaats waar het vet wordt verwijderd.
8. De lipofilling techniek is een basistechniek waarover elke plastisch chirurg beschikt en kan dus breed toegepast worden voor deze medische indicatie.

3. Betrouwbaar en veilig
Tot op heden blijkt dat lipofilling een duurzame en veilig methode is waarbij geen of weinig nadelige gevolgen op langere termijn zijn gerapporteerd. In tegenstelling tot (lichaamsvreemde) protheses bestaat er geen afstoting of inkapseling van eigen weefsel. Daarnaast is er significant minder sprake van infectie dan bij protheses.

Afhankelijk van de grootte van het te reconstrueren defect, kunnen meerdere lipofilling sessies nodig zijn. Daarna zijn er geen verdere operaties nodig. Dit in vergelijking met siliconen. Hierbij vindt bij 30 % een heroperatie plaats binnen 8-10 jaar (bron: conceptrichtlijn mamareconstructie).

4. Kosteneffectief
Er bestaan geen additionele kosten voor protheses, aangezien deze niet van toepassing zijn. Daarnaast is een kortere opnameduur nodig. Het is een veilige operatie, dus zal er minder complicatie-chirurgie nodig zijn. Kortere opnames, minder belastende operaties en sneller herstel zorgen voor minder werkverzuim van de patiënten.

Visie plastisch chirurgen en BVN
In aanvulling op deze argumenten heeft de NVPC haar leden en de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) geraadpleegd over lipofilling in verband met borstreconstructies na borstkanker. De belangrijkste conclusies uit de enquête onder 109 plastisch chirurgen zijn de volgende:

Lipofilling wordt tot op heden helaas vrijwel nooit vergoed als behandeling door de zorgverzekeraars. Deze techniek is vooral geschikt en wordt toegepast bij partiële borstreconstructie na lumpectomie, nacorrectie na totale borstreconstructie met prothese of bij borstreconstructie als nacorrectie bij vrije lap/ gesteelde lap. Daarnaast bij contourproblemen, littekens en volledige borstreconstructie na ablatio. Wanneer patiënten samen met de plastisch chirurg kiezen voor een geschikte borstreconstructiemethode voor de patiënt wordt door patiënten vaak gevraagd om lipofilling.

Een ruime meerderheid van de plastisch chirurgen acht lipofilling oncologisch veilig bij partiële mammareconstructie na lumpectomie, evenals bij totale borstreconstructie na ablatio. Ten aanzien van de effectiviteit van de techniek wordt door plastisch chirurgen aangegeven dat in de meeste gevallen nog meer dan de helft van het geïnjecteerde vet na 1 jaar nog in de borst aanwezig is.

Voor de meeste plastisch chirurgen is lipofilling niet meer weg te denken uit de praktijk. De meerderheid van de plastisch chirurgen geeft aan dat lipofilling bij borstreconstructie een van zijn patiëntvriendelijkste methoden is. Plastisch chirurgen zijn het er unaniem over eens dat het (extreem) belangrijk is dat lipofilling wordt vergoed door CVZ. Zij geven daarbij aan dat wanneer lipofilling niet wordt goedgekeurd voor vergoeding Nederland dreigt achter te gaan lopen in gebruik van reconstructieve behandeltechnieken.

Concluderend
Lipofilling is, met huidige kennis, een zeer veilige reconstructiemethode van verschillende afwijkingen, die een belangrijke plaats inneemt in de reeks van chirurgische opties. De NVPC benadrukt de goede werking, het patiëntenbelang, de veiligheid voor de patiënt en de brede toepasbaarheid van lipofilling. Wanneer Nederlandse zorgverzekeraars vasthouden aan hun standpunt dit niet te vergoeden, dan onthouden ze daarmee de patiënt een veilige, levenslange en effectieve reconstructie met lichaamseigen weefsel. De patiënt wordt hierdoor aanzienlijk tekort gedaan. De NVPC is voorstander om iedere nieuwe techniek eerst in onderzoeksverband te introduceren. Inmiddels is wereldwijd het toepassen van deze techniek algemeen geaccepteerd. Bovendien loopt Nederland op deze manier achter op andere landen in het aanbieden van de juiste zorg en nieuwste technieken voor patiënten.
Powered By: webCiters