By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC pleit voor wettelijk verplichte registratie van alle geplaatste borstimplantaten

Terug
21 maart 2014     
Registratiesysteem draagt bij aan kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

Utrecht, 21 maart 2014 – De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) introduceert eind augustus een landelijk registratiesysteem voor borstprotheses. Plastisch chirurgen die lid zijn van de NVPC zullen in dit systeem alle borstimplantaten die zij plaatsen verplicht registreren. Registratie van medische en technische gegevens van borstprothesen heeft als doel de veiligheid en kwaliteit te verbeteren voor vrouwen die een borstreconstructie (na bijvoorbeeld borstkanker) of borstvergroting hebben ondergaan. Bovendien kan het systeem slecht functionerende prothesen beter vroegtijdig signaleren. De NVPC reageert hiermee op uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla van gisteren (20/3) over implantaten en registratiesystemen. Het ministerie van VWS heeft een pilot aangekondigd voor een borstimplantaten registratie. De NVPC pleit ervoor dat deze registratie wordt uitgebreid naar een klinisch registratiesysteem, zoals de cardiologen en orthopeden dit al jaren succesvol hebben. De  samenstelling en inrichting van dit register zal door de NVPC moeten gebeuren. Het ministerie moet zorg dragen voor een juridische verplichtstelling voor deelname aan dit systeem.

De NVPC zet zich al lange tijd in om een register voor borstimplantaten te realiseren. De zogeheten PIP-affaire heeft de noodzaak daarvan opnieuw aangetoond. De NVPC heeft daarvoor zelf financiële middelen gekregen door de SKMS en het systeem bijna afgerond. Bij de opzetten van het borstimplantatenregister is nauw samengewerkt met een internationale groep beroepsverenigingen van plastische chirurgie vanuit onder andere Australië, Engeland en de Verenigde Staten. Belangrijke strevenvoor de NVPC iseen 100-procent registratie van de patiënten, die een borstprothese krijgenin combinatie met het werken volgens zeer strikte privacy regelgeving. Voor een sluitende registratie is het belangrijk dat het ministerie van VWS de registratie juridisch verplicht stelt voor de door de wetenschappelijke verenigingen geaccrediteerde registers. Momenteel kan de NVPC deze verplichting alleen opleggen aan plastisch chirurgen aangesloten bij de NVPC. Borstimplantaten voor bijvoorbeeld borstvergrotingen geplaatst door cosmetisch artsen worden niet verplicht geregistreerd. 

Patiëntveiligheid
Doel van het registreren van borstimplantaten is het realiseren van een continu proces van feedback over de resultaten van in Nederland gebruikte implantaten. In het register worden daarom niet alleen de patiëntgegevens gekoppeld aan een prothese, ook wordt gekeken naar klinische gegevens, zoals de kans op lekkage, kapselvorming en infectie over de jaren heen. Specialisten kunnen de resultaten van implantaten spiegelen aan landelijke cijfers en zo nodig een verbeterplan opstellen
“Met dit register zullen wij in de toekomst snel en efficiënt antwoord kunnen geven op vragen als hoeveel prothesen worden er op jaarbasis geïmplanteerd en hoeveel prothesen worden vervangen bijvoorbeeld voor lekkage. Tevens zullen wij in het geval van een terugroep actie vanuit fabrikant of behandelaars de betrokken patiënten snel en efficiënt kunnen traceren. Dit zal veel onrust wegnemen in het geval van een recall”, legt prof. dr. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC uit. “De registratie van implantaten draagt dus bij aan het verhogen van de kwaliteit van de geleverde zorg en het versterken van de patiëntveiligheid.”

Vanwege het grote maatschappelijke belang heeft de NVPC de ontwikkeling van het register deels zelf gefinancierd. Om het borstimplantaten register eerlijk te financieren komt er een extra bedrag bovenop de prijs van de prothese. In het geval van borstreconstructie, bijvoorbeeld na borstkanker, zal deze prijs door een zorgverzekeraar of ziekenhuis moeten worden vergoed. In het geval van een borstvergroting voor cosmetische redenen betaalt de client dit verplicht zelf. Over deelname aan het register valt dus niet te onderhandelen bij vrouwen die door NVPC-leden worden geopereerd.


Powered By: webCiters