By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Nederland loopt voorop met borstreconstructie met lichaamseigen weefs

Terug
17 maart 2014     

Minder complicaties en meer vrouwen komen in aanmerking 

 
Utrecht, 17 maart 2014 – Dankzij nieuw onderzoek komen meer vrouwen in aanmerking voor een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel, dus zonder siliconen protheses. Daarnaast is het dankzij nieuwe inzichten mogelijk om de kans op een veel voorkomende complicatie (slechte doorbloeding) sterk te verminderen. Deze doorbraken zijn ontdekt door twee plastisch chirurgen, Stefania Tuinder en Darren Booi,die recentzijn gepromoveerd aan het Maastricht UMC+. Nederlandse plastisch chirurgen lopendaarmee voorop als het gaat om borstreconstructies met lichaamseigen weefsel na borstkanker.

Een op de acht vrouwen krijgt gedurende haar leven borstkanker. Borstkanker is hiermee de meest voorkomende kanker bij vrouwen en de tweede oorzaak van aan kanker gerelateerde sterfte bij vrouwen. Omdat de behandeling erg verbeterd is met de ontwikkelingen in borstkanker-screening, chemotherapie, radiotherapie en hormonale therapie winnen steeds meer vrouwen het gevecht tegen borstkanker en is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de borstsparende en reconstructieve behandelingen. De borst kan met behulp van implantaten of met eigen weefsel worden gereconstrueerd. Niet alle technieken zijn echter bij elke patiënt mogelijk. Hierin is de expertise en overleg tussen arts en patiënt belangrijk voor het kiezen van een passende reconstructie. 
 
Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel
Bij een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel wordt vaak overtollig vet en huid uit de onderbuik gebruikt om een nieuwe borst te maken. Patiënten met relatief grote of brede borsten zijn goede kandidaten voor een zogeheten autologe reconstructie, omdat dit met een implantaat moeilijk te reconstrueren is. Ook in geval van bestraling van de borstkas na borstkankerheefteen reconstructie met eigen weefsel de voorkeur. Een andere reden kan zijn dat een patiënt bewust voor een reconstructie met eigen weefsel kiest, omdat ze liever geen siliconen implantaten wenst. De tevredenheid van patiënten is medebepalend dat er inmiddels een lange wachtlijst is voor deze ingreep in Nederland, ongeveer 1 tot 2 jaar.

Doorbraken
Aanstaande vrijdag promoveren twee plastisch chirurgen die met hun onderzoek voor een doorbraak hebben gezorgd als het gaat om borstreconstructies met lichaamseigen weefsel. Zij hebben aangetoond complicaties te kunnen verminderen en dat meer vrouwen in aanmerking kunnenkomen voor een autologe reconstructie. Darren Booi: “Door na de ingreep het aminozuur arginine toe te dienen blijken patiënten een betere doorbloeding te hebben van de gereconstrueerde borst. Ongeveer in 10 tot 15 procent van de gevallen wordtde nieuwe borst niet van voldoende bloed voorzien. Hierdoor kan verharding van het vet of sterfte van de huid plaatsvinden. Dit kan invloed hebben op het resultaat en kan tevens in een aantal gevallen pijn, infectie engedeeltelijk afsterven van de lap als gevolg hebben, waardoor in sommige gevallen een heroperatie nodig kan zijn.Arginine verhelpt deze complicaties.”


Daarnaast is bij patiënten met fors overgewicht en patiënten die roken aangetoond dat de doorbloeding is verminderd, wat leidt tot de complicaties. Ook bij patiënten die kort voor de ingreep zijn gestopt met roken blijven tijdens en na de operatie een verminderde doorbloeding hebben van de nieuwe borst. Patiënten worden daarom geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken en patiënten met een fors overgewicht wordt geadviseerd om af te vallen tot een BMI lager dan 30. 

 
Meer vrouwen in aanmerking voor autologe borstreconstructie
Sommige dunne vrouwen werden tot op de dag van vandaag ongeschikt geacht voor een autologe reconstructie, omdat zij te weinig vet of weefsel hebbenter hoogte van de buik dat verplaatst kan worden voor reconstructie van de borst. Uit onderzoek van plastisch chirurg Stefania Tuinder is een nieuwe plekaan de zijkant van de bovenbenen mogelijk geblekenom weefselvan te verplaatsendat gebruikt kan worden voor de reconstructie van de borst. De nieuwe methode maakt een reconstructie met lichaamseigen weefselmogelijk bijmeer vrouwen, omdat het niet meer afhankelijk is van de hoeveelheid vet die zij hebben.
Powered By: webCiters