By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Franse recall borstimplantaten van Cereplas (merk Cereform)

Terug
27 februari 2014     

Franse recall borstimplantaten van Cereplas (merk Cereform)

Terugroepactie benadrukt belang wettelijk verplicht gesteld registratiesysteem

 

Utrecht, 27 februari 2014 – Een Franse terugroepactie van borstimplantaten van het merk Cereform bevestigt opnieuw het belang van een wettelijk verplicht registratiesysteem voor implantaten. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) in een reactie op de recall door de Franse en Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Franse Inspectie heeft uit voorzorg in Frankrijk borstimplantaten van het merk Cereform (geproduceerd door Cereplas) die na 11 februari 2014 zijn geleverd, teruggeroepen omdat het CE keurmerk was verlopen. Dit kwam door te laat aanvragen van verlenging bij een veranderd sterilisatieproces. Inmiddels is de productie van deze borstimplantaten stopgezet op 12 februari jongstleden. Er is geen veiligheidsprobleem met de implantaten zelf.

 

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft alle klinieken in Nederland op de hoogte gesteld van de Franse recall. Een recall betekent dat alle prothesen die in voorraad zijn in de wereld terug worden geroepen en dat er tijdelijk geen nieuwe prothesen geleverd mogen worden. De prothese zelf is goed en patiëntveiligheidsissues zijn niet aan de orde. In Nederland worden borstimplantaten van het merk Cereform beperkt gebruikt. Bovendien is de laatste levering aan Nederland van ver voor deze datum geweest. Dit betekent dat vrouwen met een prothese van Cereform deze prothese gewoon kunnen houden.

 

De recall bevestigt na de PIP-affaire van een aantal jaren geleden, opnieuw het belang van een registratiesysteem voor borstimplantaten. Zo kunnen vrouwen met de desbetreffende implantaten op eenvoudige wijze worden opgespoord en geïnformeerd. Het registratiesysteem, dat wordt ontwikkeld op initiatief van de NVPC, wordt door de vereniging verplicht gesteld voor alle plastisch chirurgen die lid zijn van de NVPC. Voorzitter van de NVPC, René van der Hulst: “Wij hopen dat minister Schippers van VWS het registreren van ingebrachte borstimplantaten voor iedere arts in Nederland verplicht stelt. Wij kunnen dit alleen verplichten voor onze eigen leden, maar in Nederland zijn ook niet-plastisch chirurgen die borstimplantaten plaatsen. Het belang van ondersteuning uit Den Haag blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Cereform prothesen nauwelijks door onze leden zijn gebruikt maar vooral door plastisch chirurgen die geen lid van ons zijn.”

Registratiesysteem
Het registratiesysteem zorgt voor een verbetering in veiligheid en kwaliteit voor vrouwen met borstreconstructies en voor vrouwen met borstvergrotingen. Het doel van het systeem is daarnaast om slecht functionerende prothesen vroegtijdig te ontdekken. Door registratie hoopt de NVPC een slecht functionerend type prothese snel op te kunnen sporen. Zo kunnen in het geval van een ondermaatse prothese de slachtoffers sneller en efficiënter geïnformeerd worden over hun prothese.

 

Naast de situatie in Nederland is er ook internationaal een steeds grotere roep om verplichting van registratie van borstimplantaten, zoals deze Franse recall bevestigt. De NVPC werkt in de opzet van haar systeem nauw samen met onder andere Australië, Engeland en de Verenigde staten. Naar verwachting is het systeem vanaf deze zomer verplicht voor plastisch chirurgen die met implantaten werken, ongeacht of dit verzekerde of niet-verzekerde zorg betreft.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met

-          Justine Krenning, Reputatiegroep, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 06 14 81 87 06;

-          Bureau NVPC, via secretariaat@nvpc.nl of 030-28 23 900.

Powered By: webCiters