By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Aantal vuurwerkslachtoffers stijgt nog elk jaar

Terug
19 december 2013     

 Aantal vuurwerkslachtoffers stijgt nog elk jaar
Medisch specialisten pleiten voor betere voorlichting en strengere regels

Utrecht, 19 december - Ondanks jarenlange voorlichtingscampagnes worden de gevaren van vuurwerk en de gevolgen van vuurwerkletsel nog altijd zwaar onderschat. De verenigingen van medisch specialisten voor oogartsen, plastisch chirurgen en handchirurgen (het NOG, de NVPC en NVvH) waarschuwen aan de vooravond van Oud en Nieuw gezamenlijk voor het verkeerd gebruik van vuurwerk en illegaal vuurwerk, dat niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Al vanaf medio november worden slachtoffers van vuurwerk met zeer ernstig letsel, zoals zwaar oogletsel of handamputaties, binnengebracht bij ziekenhuizen. Steeds vaker gaat het om minderjarigen. Naast hoge medische kosten en vaak jarenlange behandelingen, betekent dit ook grote maatschappelijke schade zoals arbeidsongeschiktheid. Vanwege de ernstige gevolgen en het toenemend aantal slachtoffers pleiten de verenigingen bij de politiek voor strengere regels rond het gebruik van consumentenvuurwerk en intensievere voorlichting aan met name kinderen.

 

Gratis vuurwerkbrillen, lonten, grotere etiketten met gebruiksaanwijzingen; de vuurwerkbranche doet er veel aan om het imago van vuurwerk te verbeteren. Tegelijkertijd is het consumentenvuurwerk de afgelopen jaren zwaarder en heftiger geworden in Nederland. Zo werd bijvoorbeeld vorig jaar de maximale dosis kruit per pijp verhoogd van 15 naar 25 gram en dit jaar is de diameter van kruitpijpen verruimd van 20 naar 25 millimeter. Ook de import van illegaal vuurwerk neemt nog steeds toe, zeker nu het makkelijker is dit per postpakket in het buitenland te bestellen. Samen met zelf gefabriceerde vuurwerkbommen, zorgt dit er voor dat de ernst van vuurwerkletsels blijft toenemen.

Kinderen
Ieder jaar worden velen het slachtoffer van vuurwerk, vooral kinderen en omstanders. Vaak gaat het om ernstig letsel, dat niet meer te herstellen is. Vuurwerk kan in zeer korte tijd een leven veranderen. Rond de jaarwisseling van vorig jaar waren meer vuurwerkslachtoffers te betreuren dan in het jaar daarvoor. Het gaat daarbij met name om handletsels, zware verwondingen in het gelaat, aan de ogen en brandwonden. Zo bleek uit onderzoek van de NVPC dat vorig jaar bij de jaarwisseling onder andere 5 totale handamputaties (waaronder bij een jongen van 11) en vele gedeeltelijke amputaties noodzakelijk waren. Oogartsen meldden toen 264 patiënten met oogletsel, waarvan 101 met blijvend letsel, 25 blinde ogen en 8 werden operatief verwijderd. Handletsels komen voornamelijk voor bij mensen die zelf vuurwerk aansteken. Slachtoffers van oogletsel zijn in de helft van het aantal gevallen omstanders. De meeste vuurwerkslachtoffers zijn man en bijna de helft van hen is minderjarig (circa 45 procent). Een ander opvallend cijfer uit onderzoeken van vorig jaar is dat de meerderheid van de slachtoffers, voornamelijk met handletsel, illegaal vuurwerk afstak.


Betere voorlichting

De drie verenigingen blijven zich hard maken voor betere voorlichting, zeker sinds de Rijksoverheid is gestopt met haar vuurwerkcampagne. Plastisch chirurg Van de Kar: “Vooral kinderen zijn zich onvoldoende bewust van de risico's van vuurwerk. De ontploffing zelf is in een paar seconden gebeurd. De nasleep is helaas zeer langdurig met lange trajecten van oefentherapie, meerdere operaties en bijvoorbeeld chronische pijn. De patiënten met gelaatsletsel en brandwonden aan handen of gelaat houden ook vaak blijvend ontsierende littekens over aan vuurwerkletsels. Het duurt soms jaren voor iemand weer zo goed mogelijk is hersteld, met altijd blijvende schadelijke gevolgen.”


Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met:

-           Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), Annekatrien van de Kar, via 0628767479 of annekatrien77@hotmail.com

 

Powered By: webCiters