By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Onderzoek toont aan: geen verhoogd gezondheidsrisico PIP-implantaten

Terug
12 december 2013     

Onderzoek toont aan: geen verhoogd gezondheidsrisico PIP-implantaten


Advies van NVPC en IGZ om PIP-implantaten te laten verwijderen blijft ongewijzigd


Utrecht, 12 december - Naar aanleiding van een recent onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van PIP-implantaten heeft de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloten het huidige advies aan draagsters te handhaven om PIP-implantaten wel te laten verwijderen. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van verhoogd gezondheidsrisico van draagsters van PIP-borstimplantaten. Het bevestigt de eerdere aannames en geruststelling dat de fraude door de fabrikant van het Franse merk Poly Implant Prothèse (PIP) geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van patiënten. Echter om elke uitzondering uit te sluiten en vanwege de bevestiging dat er wel een grotere kans is op scheuren en lekken van PIP-implantaten blijft de NVPC bij het huidige advies.

 
In januari 2012 hebben de NVPC en IGZ gezamenlijk geadviseerd om PIP-implantaten (en M-implants) te laten controleren op scheuren en lekkages. Het advies luidde verder dat ook als er geen scheur aantoonbaar is, het raadzaam zou zijn om, gezien alle onduidelijkheden van toen over eventuele gezondheidsrisico’s, alsnog de protheses te laten verwijderen.


Eind oktober is het rapport Preliminary Opinion on the safety of Poly Implant Prothèse (PIP) Silicone Breast Implants (2013 update) gepubliceerd. Dit rapport is opgesteld door de wetenschappelijke commissie voor nieuwe gezondheidsrisico’s SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks). Daaruit is gebleken dat PIP-borstimplantaten geen verhoogd risico vormen voor de gezondheid van draagsters. Het onderzoek bevestigt wel de grotere kans op scheuren en lekken van PIP-implantaten. Verder bleken sommige van deze implantaten een hogere concentratie cyclosiloxanen bevatten. Deze stoffen worden volgens de onderzoekers niet als risico voor de gezondheid beschouwd en er is geen bewijs dat ze een groter risico op kanker vormen.


De NVPC heeft nu in goed overleg met de Inspectie besloten om het huidige advies te handhaven naar aanleiding van de inhoud van dit onderzoeksrapport. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC: “We blijven bij ons advies, voornamelijk omdat er een grotere kans bestaat op scheuren en lekken van PIP-protheses en omdat niet voor honderd procent kan worden bewezen dat er absoluut geen risico bestaat. We willen elke uitzondering uitsluiten. We blijven dus adviseren om PIP-implantaten te laten verwijderen.” Ook andere Europese landen houden vast aan dit advies, zoals Frankrijk, Zweden en Spanje.


Noot aan de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning, Reputatiegroep, via
j.krenning@reputatiegroep.nl of 0614818706.

Powered By: webCiters