By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC blij met conclusies IGZ-onderzoek

Terug
14 november 2013     

NVPC blij met conclusies IGZ-onderzoek naar kwaliteit van privéklinieken


Utrecht, 14 november 2013 - De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is blij met de uitkomst dat privéklinieken, als het gaat om de voorwaarden voor de kwaliteit van zorg, de laatste jaren een stap vooruit hebben gedaan. Dit blijkt uit het rapport ‘Het resultaat telt’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag heeft gepubliceerd. De IGZ heeft dit jaar voor de 5e keer haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van particuliere klinieken in Nederland uitgevoerd. Het gaat hier dus om alle particuliere klinieken, waaronder bijvoorbeeld cosmetische en oogheelkundige klinieken; een verzameling van klinieken van diverse medische vakgebieden.

De NVPC heeft al jaren een strikt kwaliteitsbeleid. Om kwaliteit van de zorg voor patiënten te waarborgen heeft de NVPC de ‘Kwaliteitsnorm plastische chirurgie’ en ‘Leidraad privéklinieken’ ontwikkeld die gelden voor alle leden van de NVPC. Hierin staan onder andere strenge eisen omtrent leeftijd, reclame, faciliteiten en opleiding. De NVPC kan alleen haar eigen leden deze kwaliteitseisen opleggen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg kan deze eisen ook alleen bij plastisch chirurgen hanteren, maar voor andere artsen gelden deze eisen niet, daarvoor gelden minder strenge wettelijk gestelde eisen.

Dat diverse klinieken er (nog) niet altijd in slagen om de voorwaarden voor kwalitatief goede zorg adequaat te organiseren, is ook voor de NVPC een doorn in het oog. In een tijdperk waar patiëntveiligheid sterk benadrukt wordt, maakt de NVPC zich hier als vereniging ernstig zorgen over als het gaat om cosmetische klinieken waar niet plastisch chirurgen werkzaam zijn.

Naar aanleiding van het rapport is de NVPC van mening dat IGZ sneller en harder moet ingrijpen daar waar niet aan de eisen voldaan wordt. De NVPC wil hierin samen met IGZ optrekken om de kwaliteit en veiligheid van zorg nog verder te verbeteren. De NVPC is met IGZ en de minister van VWS in overleg om er voor te zorgen dat de Leidraad privéklinieken niet alleen geldt voor leden van de NVPC, maar voor alle artsen die cosmetische ingrepen verrichten.

 
 
Powered By: webCiters