By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Onderzoek bevestigt geen verhoogd gezondheidsrisico PIP-borstimplantaten

Terug
30 oktober 2013     

 

 

Borstimplantaten van het Franse merk Poly Implant Prothèse (PIP) vormen geen verhoogd risico voor de gezondheid van draagsters. De onderzoekscommissie bevestigt wel de grotere kans op scheuren en lekken van PIP-implantaten. Verder concludeert het rapport dat sommige van deze implantaten een hogere concentratie cyclosiloxanen bevatten. Deze stoffen worden volgens de onderzoekers niet als risico voor de gezondheid beschouwd en er is geen bewijs dat ze een groter risico op kanker vormen.

 

In januari 2012 hebben de NVPC en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gezamenlijk geadviseerd om PIP-implantaten (en M-implants) te laten controleren op scheuren en lekkages. Het advies luidde verder dat ook als er geen scheur aantoonbaar is, het raadzaam zou zijn om, gezien alle onduidelijkheden van toen over eventuele gezondheidsrisico’s, alsnog de protheses te laten verwijderen. De NVPC overlegt op zeer korte termijn met de Inspectie wat de inhoud van dit onderzoeksrapport betekent voor dit advies. 

 

Hierbij de link naar het nieuwsbericht van IGZ.

 

Voor verdere informatie kunt u bij IGZ terecht.
 
 
 
 
 
 
Powered By: webCiters