By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC presenteert eerste versie borstimplantatenregister

Terug
17 september 2013     

NVPC presenteert eerste versie borstimplantatenregister         

Registratiesysteem moet kwaliteit en veiligheid voor patiënten vergroten

Utrecht, 17 september 2013 – De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft tijdens een internationale bijeenkomst in Amsterdam de eerste versie van het registratiesysteem voor borstimplantaten gepresenteerd. Dit vond plaats tijdens een conferentie met de top van plastische chirurgie uit landen over de hele wereld. Registratie van gegevens van borstprothesen heeft als doel de veiligheid en kwaliteit te verbeteren voor vrouwen die een borstreconstructie (na bijvoorbeeld borstkanker) of borstvergroting hebben ondergaan. Bovendien kan het systeem slecht functionerende prothesen vroegtijdig signaleren.

 Nederland neemt internationaal gezien een koppositie in als het om registratie gaat. De NVPC heeft voor de ontwikkeling van het registratiesysteem als eerste in de wereld financiering gekregen in de vorm van subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Samen met plastisch chirurgen uit België, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Australië, Engeland, Duitsland, Ierland, Israël en Oostenrijk zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een internationaal geaccrediteerd registratiesysteem. Een set aan minimale eisen is vastgesteld. Zo is een ‘opt-out’-regeling afgesproken wat inhoudt dat patiënten automatisch deelnemen aan de registratie, maar de mogelijkheid hebben ervan af te zien door bezwaar aan te tekenen. Daarnaast zijn de datagegevens in het systeem versleuteld, waardoor de privacy van patiënten wordt bewaakt. Minimaal 95 procent van alle prothesen dient geregistreerd te worden. Alleen in dat geval zijn slecht functionerende prothesen vroegtijdig te signaleren. Het registratiesysteem bevat dan ook een track-and-trace module om patiënten direct terug te kunnen vinden met dergelijke slecht functionerende implantaten.

Veiligheid en kwaliteit voor patiënten
Hinne Rakhorst, bestuurslid van de NVPC: “Het bijhouden van een zogenaamd track-and-tracingsysteem is essentieel. Patiënten zijn enorm geholpen als zij als eerste horen dat er iets met hun prothesen aan de hand is, voordat eventuele klachten ontstaan. Bovendien worden de gegevens van de registratie gekoppeld aan de bestaande registraties voor borstkankerpatiënten. Zo wordt de kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstreconstructies met prothesen transparanter en beter.” Daarbij wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel procent van de vrouwen een reconstructie van de borst met prothese krijgt en bij hoeveel een complicatie optreedt. Rakhorst: “Wij hopen dat minister Schippers van VWS het registreren van ingebrachte borstimplantaten voor iedere arts in Nederland verplicht stelt.” Naar verwachting is het systeem vanaf midden 2014 verplicht voor plastisch chirurgen die met implantaten werken, ongeacht of dit verzekerde of niet-verzekerde zorg betreft.

PIP
Sinds begin jaren ‘60 worden siliconen protheses gebruikt voor het reconstrueren van een borst na amputatie vanwege borstkanker en voor het vergroten van een borst. In 2012 werd de wereld geconfronteerd met fraude rondom borstimplantaten door het Franse bedrijf PIP. Deze fabrikant gebruikte illegaal siliconen die niet goedgekeurd waren voor klinisch gebruik. De implantaten scheurden sneller dan andere implantaten. Voor de NVPC waren deze gebeurtenissen aanleiding om een systeem op te zetten waarin wordt bijgehouden welke prothesen welke vrouwen om welke reden hebben gekregen. Daarnaast wordt ook bijgehouden wanneer en waarom de prothesen verwijderd worden.

 Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met

-          Justine Krenning, Reputatiegroep, via j.krenning@reputatiegroep.nl of 06 14 81 87 06

Powered By: webCiters