By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastisch chirurgen verwachten toenemend aantal vuurwerkslachtoffers

Terug
19 december 2012     

Plastisch chirurgen verwachten toenemend aantal vuurwerkslachtoffers

Nu al meer slachtoffers in aanloop naar oud & nieuw door illegaal vuurwerk

 

Utrecht, december 2012 – Plastisch chirurgen waarschuwen voor verkeerd gebruik van vuurwerk en illegaal vuurwerk dat niet aan de veiligheidseisen voldoet. Al eerder is uit mediaberichtgeving bekend geworden dat dit jaar veel illegaal vuurwerk in omloop is. Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar: “We merken dit in de praktijk, al vanaf begin december is sprake van een groter aantal vuurwerkslachtoffers dan voorgaande jaren. Kinderen die hun hand hebben verloren of een explosie in het gezicht. En het ergste moet nog komen. Met illegaal vuurwerk loopt men een nog  groter risico, omdat het vaak niet voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen die zijn gesteld.” Afgelopen woensdag 19 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk door burgers. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is vanwege de ernstige gevolgen voorstander van het afschaffen van consumentenvuurwerk.

 

Ieder jaar worden velen het slachtoffer van vuurwerk, vooral kinderen en omstanders. Vaak gaat het om ernstig letsel, dat niet meer te herstellen is. Vuurwerk kan in zeer korte tijd een leven veranderen. Rond de afgelopen jaarwisseling zijn minstens 25 slachtoffers met ernstig vuurwerkletsel geopereerd door plastisch chirurgen. Het ging met name om handletsels, verwondingen in het gelaat en brandwonden. Bij vijf slachtoffers werd een hand geamputeerd. Daarnaast was er een groter aantal slachtoffers waarbij een of meerdere vingers of een gedeelte hiervan geamputeerd moest worden. Plastisch chirurgen uit heel Nederland hebben de ernstigste gevallen gemeld. Ook dit jaar worden de cijfers bijgehouden. Zo wil de NVPC inzicht krijgen in het aantal gevallen, de concrete oorzaken van de vuurwerkletsels, zoals het soort en type vuurwerk dat de meeste schade veroorzaakt en de manier waarop verkeerd wordt omgegaan met vuurwerk.


Betere voorlichting

Vorig jaar werd een aantal van de letsels veroorzaakt door zelfgefabriceerde vuurwerkbommen. De slachtoffers waren met name jonge mannen. Een aanzienlijk deel van hen was minderjarig. Vooral kinderen zijn zich onvoldoende bewust van de risico's van vuurwerk. De ontploffing zelf duurt slechts een fractie van een seconde. Het natraject is helaas zeer langdurig met lange trajecten van oefentherapie, meerdere operaties en bijvoorbeeld chronische pijn. De patiënten met gelaatsletsel en brandwonden aan handen of gelaat houden ook vaak blijvend ontsierende littekens over aan vuurwerkletsels. De NVPC pleit daarom al langer voor betere voorlichting, met name aan jongeren. Zeker sinds de Rijksoverheid haar vuurwerkcampagne is gestopt.

 

Onderschat vuurwerk niet

Van de Kar: “Onderschat het niet, we zijn niet zo snel klaar met opereren voor herstel van vorm en functie. De vuurwerkslachtoffers melden zich vooral in december en rond oud en nieuw, maar we behandelen hen het hele jaar door. En wij zijn niet de enige artsen die daarbij betrokken zijn. Het duurt soms jaren voor iemand weer zo goed mogelijk is hersteld, met altijd blijvende schadelijke gevolgen.”

 

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Voor vragen is het mogelijk om contact op te nemen met Annekatrien van de Kar, via 0628767479.

Powered By: webCiters